309 Fredagshøjskole

309 Fredagshøjskole

i Borgerhuset i Søndersø Fredag 2. oktober 9.30 – 16.00 Pris: kr. 310,- inkl. frokost, morgen- og eftermiddagskaffe

Sønderjylland i Skyggen af Det Tyske Rige
v/ journalist Lars Ringholm
Den 10. juli 1920 overskred Christian X den gamle grænse mellem Danmark og Tyskland. Siddende på en hvid hest
gjorde han sit indtog i det genvundne Sønderjylland. Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig gjorde det muligt at genvinde
en del af det land, der gik tabt i 1864.
De første år efter genforeningen var dramatiske. Hitlers magtovertagelse i 1933 skabte frygt for, at tyskerne ville
kræve Sønderjylland tilbage, hvilket i 1930´erne i dramatisk grad påvirkede dansk udenrigspolitik og var en væsentlig
årsag til Samarbejdspolitikken under Tysklands besættelse af Danmark.
Med Bonn-erklæringen den 29. marts 1955 fandt Danmark og Tyskland vej til et samarbejde i grænselandet, der varetog de nationale mindretals interesser på begge sider af grænsen.

Energi i det åndelige og fysiske liv
v/Jytte Abildstrøm
Mød Jytte Abildstrøm i et spændende og nærværende
foredrag, der som altid er spækket med humor og livsenergi, der smitter.
”Hvorfor er jeg så optaget af tanker om en bæredygtig
fremtid?” Jo, det kommer af min opvækst, hvor mine
forældre opdrog mig med, at vi både skal have omsorg
og tage hensyn til hinanden i sprog og gerning – men også
bruge de samme moralbegreber over for jord, luft, ild og
vand … så ÅNDEN skal ned i HÅNDEN. Jeg kalder mine
foredrag for vedvarende energi i det åndelige og fysiske
liv, så det handler om at tænke på konsekvenserne af vore
ord og gerninger.” Jytte Abildstrøm
Fredagshøjskole arrangeres i samarbejde emd FO
Tilmelding: tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk