Borgerhuset i Søndersø

En sensommerdag i 1387 greb Margrethe I magten.
Ugen forinden var hendes søn, teenagekongen Oluf pludselig død, og Norden stod uden regent.
Men ikke længe. Som datter af Valdemar Atterdag kendte Margrethe magtspillets regler, og ved snarrådig snilde blev hun indsat som rigets overhoved.
Efterfølgende satte hun sine krigslystne konkurrenter skakmat og forenede Norden. Margrethe var nu Middelalderens mægtigste majestæt, Andre
dronninger som Thyra, Dorothea eller Sophie Amalie har måttet stå i skyggen af deres mænd. Ikke desto mindre er det ikke blot lykkedes dem at opfostre magtbegærlige sønner, men også at præge nationens sindelag.
Hør med, når museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen røber, hvordan landets dronninger fra den ene Margrethe til den anden har været med til at forme Danmark.

Mandag 3. oktober kl 14.30
Borgerhuset i Søndersø
Foredrag v/ Mikkel Leth Jespersen
Pris: kr 100,- inkl kaffe

Tilmelding senest 27/9 tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk
Arrangeres i smarbejde med Ældresagen