307 – 308 Mindfulness

307 – 308 Mindfulness

Underviser: Mariann Keis Skovhytten, Himmelstrupvej 44, 5462 Morud

Hvorfor skal vi lære at meditere?
Fordi de fleste af os ikke er bevidste om, at vi en stor del af tiden er styret
af en strøm af automatiske tanker – tanker, som vi kommer til at identifcere os med og dømme os selv og andre med.
Hvad er mindfulness?
Mindfulness er en enkel og effektiv måde at blive opmærksom på selv
de mest vanskelige tanker og følelser, sådan at man med tiden bliver
bedre til at undgå at hænge fast i tankemåder, der fører til f.eks. stress og
nedtrykthed
Hvad er formålet med denne event?
Formålet er at få viden om mindfulness samt begynde at opdage
førnævnte tankemønstre, når de opstår i sindet og med tiden at lære
at flytte opmærksomheden væk fra disse tankeprocesser til det, der
foregår i det enkelte øjeblik.
309: Tirsdag 15. september 18.00 – 21.00
310: Onsdag 20. januar 18.00 – 21.00
Pris: kr. 240,- pr gang
Tilmelding senest 06/09 og 16/01
tlf 20866653 eller nordfyn@lof.dk