Orientering fra LOF Midtjyllands årsmøde

Årsmøde afviklet i LOF Midtjylland, torsdag den 25.6.20 i vore lokaler på Vævervej 10, 8800 Viborg

LOFs årsmøde skulle have været afviklet inden udgangen af marts måned, men grundet covid-19 og dens forsamlingsforbud, blev årsmødet først gennemført ovennævnte dato.

Den afgående formand kunne med stor tilfredshed notere sig, at virksomheden igen kunne vise en flot stigning i antallet af deltagere i den samlede folkeoplysende undervisning.  

10507 deltagere. For første gang har LOF Midtjylland rundet de magiske 10.000 deltagere. En flot fremgang på 1134 deltagere. Disse deltagere kommer fra ikke færre end 26 kommuner. Tallene understreger, at folk gerne kører efter det gode og kvalitative tilbud.  

Ved blot yderligere 5 deltagere mere var LOF Midtjylland den største LOF afd. målt på deltagere i DK. Så flot.

Aftenskolen og altså LOF Midtjylland spiller således en vigtig rolle i voksnes fritidsliv. Mange vil gerne motiveres og dygtiggøre sig enten indenfor det kreative område eller styrke personlige  kompetencer ved eksempelvis sprog. 

Sundhedsfagene fylder dog mere og mere i vort udbud. LOF løfter en meget stor sundhedsopgave ved at udbyde kurser til fremme af den enkeltes sundhed. Dette gør den enkelte borge mere selvhjulpen og dermed kunne bevare stor livskvalitet. Især yoga-pilates og mindfulness har tiltrukket rigtig mange tillige med kurser, hvor man styrker og vedligeholder sin krop.

LOF formår at rekruttere og fastholde meget fagligt dygtige undervisere. Stor betydning har det også at vi kan tilbyde attraktive rammer her på Vævervej. Lokaler tilpasset den enkelte aktivitet. Der er dog også aktiviteter vi må sige farvel til. Kongehyldningsspillene er ikke økonomisk bæredygtige trods stor publikumssucces. Så ærgerligt, at vi må sige farvel til dette spændende tiltag.

Foreningernes hus: Fritidsrådet v. Viborg Kommune havde som sit første tema på sit virke at tilbyde foreningslivet i Viborg Kommune at blive samlet under et tag. Trods stor interesse fra ca. 12-13 foreninger, måtte man ved årets udgang erfare, at økonomien ikke kunne bære for den enkelte forening. Dette efterlader mange foreninger i et stort tomrum og et svært dilemma. Foreningslivet i kommunen har vidt forskellige vilkår. Nogle på gebyrer – nogle gratis og nogle til lejepriser efter markedsvilkår. Det er vilkårene.

Bestyrelsen: Efter stor stabilitet i bestyrelsen er der denne gang en lille udskiftning her i 2020.
Ud: Inge Marie Vejrum    Ind: Erik Sønderby    for Bjerringbro området.

Ud: Henning Christiansen  Ind: Arne B. Madsen for Favrskov Kommune

Ud: Birthe Pedersen    Ind: Henriette Thalund  for Viborg området

Birthe Pedersen har været formand siden 2005 og har sammen med den tidligere skoleleder stået for en kolossal udvikling af skolen, hvor prisen som årets Aftenskole i 2014 står som et af højdepunkterne. I stedet for Birthe Pedersen er Lars Møller indtrådt. Lars har været næstformand i LOF Midtjylland siden fusionen mellem LOF Viborg og LOF Midtjylland. Desuden er Lars næstformand LOFs landsorganisation. Så det er en rutineret mand, LOF har fået ved roret. Lars udtaler: Der bliver en fornøjelse sammen med den øvrige bestyrelse og det dygtige personale at udvikle LOF Midtjylland yderligere. Målet er at øge aktiviteten i alle tre kommuner bl.a. ved at indgå flere samarbejder med såvel foreninger, kommuner, institutioner, boligforeninger, virksomheder og private aktører. Vi har heldigvis et meget solidt grundlag for denne vækst.

Som afslutning på Årsmødet takkede den nye formand Birthe for hendes store