Poul Harald Christensen

Jeg er født i 1953 i Hald Ege lidt uden for Viborg. Blev læreruddannet fra Th. Langs Seminarium i Silkeborg i 1982. Efter lærer- og lederansættelse på forskellige skoler i Midtjylland, bestred jeg stillingen som skoleleder på Vestervang Skole i Viborg fra 2006 – 2015, inden jeg valgte at gå på pension. I pensionisttilværelsen har jeg valgt at følge mine historiske interesser, bl.a. som leder af det lille museum i Hald Ege, Hald Ege Samlingen. Dette er fulgt op af mange foredrag om militærlejrene ved Hald i 1870’erne, Røde Kors’ Folkekuranstalt ved Hald, Viborg arkitekterne Jens og Fritz Madsen og Søren Vig-Nielsen, samt om byen Hald Ege. Desuden har jeg sammen med tidligere leder af Houlkærskolen, Ole Birch, de seneste par år hygget mig med, at lede mandeholdet under Ide- og Udvikling på biblioteket i Viborg. I fremtiden vil det være under LOF Midtjylland.

Kontaktoplysninger

Kurser med Poul Harald Christensen