Kristin Lange

Uddannelse:
Cand.mag. i spansk og engelsk
Voksenunderviser og gymnasiepædagogikum
Yoga- og meditationslærer

Jeg er cand.mag. i spansk og engelsk og har 15 års erfaring med at undervise forskellige målgrupper i spansk, engelsk og dansk som 2. sprog i mange forskellige sammenhænge og på forskellige niveauer. Jeg er optaget af elevaktiverende undervisningsmetoder og af at møde mine kursister der hvor de er.


Se min hjemmeside: https://kristinlange.dk/

Kontaktoplysninger