Charles Le Strange

Charles kommer fra England og har arbejdet med træ- og naturpleje i over 35 år. I England har han haft ansvaret for driften af træer og skove i kommuner. Han har desuden undervist i biodiversitet og naturpleje på landbrugsskoler. Nu arbejder han som gartner og skovmand i Danmark, med særlig interesse for natur og biodiversitet. Han har også afholdt Kjellerup Fuglekonkurrence 2022.

Kontaktoplysninger