Dansk for spansktalende -Begynder - ONLINE kursus

  Clase de danés (nivel principiante) para hispanohablantes - Curso por Internet

  Vil du gerne lære at begå dig på dansk?
  Og er du spansktalende?

  Så er du velkommen påholdet ”dansk for begyndere” for spansktalende. Her vil du stifte be
  kendtskab med det danskesprog og få redskaberne ti l at kunne formulere dig både skrift ligt og mundtligt.

  Igennem undervisningen vil vi komme ind på den danske grammatik, udvidelse af ordforråd,
  lytte-og oversættelsesopgaver samt mindre skriftlige og mundtlige opgaver. Undervisningen vil foregå online og i et trygt undervisningsmiljø med fokus på god indlæring og udvikling.


  ¿Te gustaría aprender a hablar danés?

  Entonces eres bienvenido a “la clase de danés paraprincipiantes” para hispanohablantes.

  Aquí conocerás el idioma danés y obtendrás lasherramientas para poder expresarte tanto por escrito como oralmente. A lo largo de laenseñanza, cubriremos la gramática danesa, ampliando el vocabulario y haciendo diferentesejercicios de comprensión auditiva y de
  traducción, así como tareas escritas y orales.

  Laenseñanza se llevará a cabo en línea y en un entorno de enseñanza seguro con un enfoque enel buen aprendizaje y desarrollo lingüístico.


  Praktisk info

  Vær opmærksom på at der kan være udgifter til bøger eller andre undervisningsmaterialer. Kontakt gerne underviser Sabina via sabina_gron@hotmail.com vedr. indkøb af materialet inden holdstart.

  Før holdet starter vil man modtage et link til kurset og introduktion i hvordan det teknisk fungerer. Hvis du tilmelder dig efter holdstart skal du forinden kontakte underviser Sabina, der vil guide dig videre.


  Tenga en cuenta que puede haber costos por libros u otros materiales didácticos. No dude en ponerse en contacto con la maestra Sabina a través de sabina_gron@hotmail.com con respecto a compra del material antes del inicio de la clase.

  Antes de que comience el equipo, recibirá un enlace al curso y una introducción sobre cómo funciona técnicamente. Si se registra después del inicio de la clase, primero debe comunicarse con la maestra Sabina, quien lo guiará más.

  Nummer
  231220 - Dansk for spansktalende -Begynder - ONLINE kursus
  Første mødegang
  mandag den 16.01.23 kl. 18:30 - 20:00
  Undervisere
  Adresse

  On line undervisning,

  Se på kort

  Mødegange
  10
  Pris
  Almen
  DKK 1000,00
  mandag den 16.01.23

  Kl. 18:30 - 20:00

  Sabina Petersen Grøn

  (Zoom)

  mandag den 23.01.23

  Kl. 18:30 - 20:00

  Sabina Petersen Grøn

  (Zoom)

  mandag den 30.01.23

  Kl. 18:30 - 20:00

  Sabina Petersen Grøn

  (Zoom)

  mandag den 06.02.23

  Kl. 18:30 - 20:00

  Sabina Petersen Grøn

  (Zoom)

  mandag den 20.02.23

  Kl. 18:30 - 20:00

  Sabina Petersen Grøn

  (Zoom)

  mandag den 27.02.23

  Kl. 18:30 - 20:00

  Sabina Petersen Grøn

  (Zoom)

  mandag den 06.03.23

  Kl. 18:30 - 20:00

  Sabina Petersen Grøn

  (Zoom)

  mandag den 13.03.23

  Kl. 18:30 - 20:00

  Sabina Petersen Grøn

  (Zoom)

  mandag den 20.03.23

  Kl. 18:30 - 20:00

  Sabina Petersen Grøn

  (Zoom)

  mandag den 27.03.23

  Kl. 18:30 - 20:00

  Sabina Petersen Grøn

  (Zoom)