Erik Holm Sørensen
Foredragsholder

Erik Holm Sørensen

Familiefar, naturpædagog, historiefortæller. Har været Daginstitutionsleder i Frederikshavn kommune + lærer på Højskolen Diget v. Skagen. Her underviste jeg primært i Natur + Livsfortælling

Kontaktoplysninger