Oplægsholder Paul Natorp

Nyhed - Ledelsesdag for formænd og skoleledere

Et fremtidssikret LOF – med ledelsesperspektiv

Med udgangspunkt i oplæg om et fremtidssikret LOF fokuserer vi på de muligheder der er for at udvikle ledelseskompetencer i forhold til handlekraft, samarbejde og kommunikation i jeres lokale LOF skole. Vi skal høre oplæg om ledelse af folkeoplysende organisationer ved Paul Natorp, stifter af Sager der samler. Her får vi indsigt i hvordan vi bedst kan skabe en lokal organisation, hvor vi inspirerer og understøtter hinanden til at få fat i egen og i den fælles kreativitet og handlekraft. Det handler om at skabe en kultur, der bygger på gensidig opbakning.

Efter frokosten får vi indsigt i forskellige ledelsestyper med blik på styrker og udfordringer, og ikke mindst indsigt i de drivkræfter der kan gøre os klogere på ”hvorfor gør vi som vi gør?”

Ledelsesudvikling har mange facetter – vigtige områder er vores kommunikation og adfærd som ledere og ikke mindst ledelsessparring – som et opmærksomhedsområde til udvikling.

Dagen vil være et mix af oplæg og dialogøvelser i mindre grupper.

Vi opfordrer til at skoleleder og formænd deltager på dette nye kursus sammen, da det giver nogle særlige muligheder for at omsætte inspiration og viden til lokal handling.

Vi ser frem til en inspirerende dag med særlig blik på udvikling af dine kompetencer som leder i LOF.Praktisk info

Deadline for tilmelding 15. oktober

Nummer
2153 - Nyhed - Ledelsesdag for formænd og skoleledere
Første mødegang
lørdag den 06.11.21 kl. 10:00 - 16:00
Undervisere
Adresse

Fjelsted Skov, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Se på kort

Mødegange
1
Pris
Almen
DKK 750,00
lørdag den 06.11.21

Kl. 10:00 - 16:00

Dorthe Lykke Olesen

Store Landevej 92, 5592 (Sal)

Se på kort