Sundhed, EU, bæredygtighed og dannelse - LOF på Folkemødet 2018

Sundhed, EU, bæredygtighed og dannelse - LOF på Folkemødet 2018

LOF satte sundhed, EU og dannelse til debat på Folkemødet i Allinge. Vi var også med til at udbrede kendskabet til FN's verdensmål.

25. juni 2018

På en skala fra 1 - 10, hvor oplyste er vi så?
- Der står fem fem, lød svaret hurtigt fra Tor Nørretranders. Der er nogle store idioter, som er valgt til politikere rundt omkring i verden. Og så er der mange mennesker, der opfører sig konstruktivt og laver meningsfulde fællesskaber. Sådan startede LOF et af Folkemødets første debatter. Sammen med forfatteren Tor Nørretranders satte vi fokus på dannelse og livskompetencer ved arrangementer "Oplysning i en opløsningstid".


Fra venstre: Deltagere vedi Folkeoplysningens Telt, moderator Henrik Christensen og Tor Nørretranders

Gode løsninger
Ligesom vores øvrige debatter var arrangementet med til at gøre LOF synlige som en vigtig aktør, der oplyser om aktuelle emner og bringer mennesker med forskellige baggrunde sammen til debat.

- Lige præcis debat og debatform er vi meget engagerede i, og det er vi med til at udvikle over hele landet. Vi prøver at få andet end konflikten ind i vores debatter, vi går efter at få folk til rent faktisk at lytte til hinanden og finde løsninger. Sådan indledte LOF's formand Kim Valentin debatten i Venstres Have mellem Jan E. Jørgensen, EU-ordfører for Venstre og Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa.

Fra venstre: Kim Valentin, Jan E: Jørgensen og moderator Lars Holm Nielsen, Dansk Industri

LOF havde inviteret de to meget vidende herrer til at give os deres syn på de vigtigste temaer for EU op til de kommende valg til Europa-Parlamentet.
Bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og terror, det indre marked og den frie bevægelighed var nogle af budene.
 - Vi skal have en debat, der handler om andet end ja eller nej til EU. Den skal handle om, hvad det er for et EU, vi har brug for frem over, sagde Jan E. Jørgensen.

Gode løsninger
Opfordringen til at lytte og finde løsninger bar også frugt ved fredagens debat "sundhed og trivsel med frivillighed."

- Vi skal give plads til frivilligheden og til de forskelligheder, der er fra egn til egn.
- Der skal mod til hos de offentlige ledere, så nogle flere organisationer bliver lukket ind i maskinrummet
- Vi skal samarbejde på tværs af sektorer, og vi skal lade os styre af fornuft
- Vi må aldrig tage frivilligheden for givet

Sådan lød nogle af de gode råd til, hvordan kommune og stat bedre kan bringe frivillige kræfter i spil.
- Når man bliver sendt hjem fra et hospital fredag aften til et tomt køleskab, så skal civilsamfundet træde til. Vi bruger også frivillige til vores projekt, der hjælper hjertepatienter i gang igen efter en operation, sagde Betina Egede Hensen, der er frivilligchef i Hjerteforeningen. Hun understregede desuden det gode samarbejde mellem LOF og Hjernteforeningen.


Stående fra venstre: Dorthe Lykke Olesen, LOF's landsorganisation, Hanne Richer, LOF Nord, Per Paludan Hansen og Trine Dorow.

I debatten deltog også Charlotte Thomassen, næstformand i DGI, Trine Dorrow, sundhedschef i Bornholms Regionskommune, Kristian Nørgaard (V), næstformand i sundhedsudvalget i Region Syddanmark og Per Paludan Hansen, sekretariatsleder i LOF's landsorganisation og formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd. Han mener, at efterspørgslen på civilsamfundets værdier og de frivilligeres kompetencer vil blive større.

- Vi må værne om de værdier, vi brænder for som ildsjæle og samtidig arbejde sammen om at skabe grundlaget for, at civilsamfundet kan sætte et endnu større fodaftryk på samfundet, siger Per Paludan Hansen i en artikel til Altinget 

Klodens dilemma
Som noget helt nyt for LOF, var vi med til at arrangere spillet "Klodens Dilemma" i samarbejde med Højskolerne, Grundtvigs Højskole og FN forbundet. Holdene påtog sig rollen som USA, Indien, Kina, EU eller Indien. Deltagerne skulle nu vurdere, om de ville overholde klimaaftalerne eller gå efter en økonomisk gevinst, og hvad de ville melde ud til de øvrige lande. Spillet blev spillet i fire runder, og i alt deltog mellem 60 og 70 mennesker i alle aldre.

Stående fra venstre: Peter Westermann, der har lavet spillet Klodens Dilemma

Gode samarbejder
Med 113.000 deltagere slog Folkemødet rekord i 2018. Deltagerne repræsenterede et bredt udsnit af befolkningen, og er derfor et vigtigt sted for LOF at være til stede, mener sekretariatsleder Per Paludan Hansen.

- LOF's deltagelse i Folkemødet var igen i år en succes. Vi fik profileret LOF på vores kerneområder så som sundhed, frivillighed, dannelse og EU. Derudover er jeg særligt tilfreds med vores deltagelse i spillet Klodens Dilemma, som skaber synlighed om FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det håber jeg, vi kan fortsætte med at gøre i de kommende år, siger han.

Folkemødet er desuden et godt sted at udveksle idéer og få inspiration til nye partnerskaber.
- Vores deltagelse er med til at styrke de samarbejde, vi har. For eksempel med Venstre, de øvrige oplysningsforbund og andre organisationer. Vi kom hjem med flere konkrete samarbejdsaftaler i kufferten, fortæller Per Paludan Hansen.


Tak for i år. Vi glæder os til at se mange af jer til Folkemødet 2019

 

Aftenskolen skal være forum for debat

  • 30. marts 2018 - Vi har brug for et nyt dannelsesbegreb. Her har aftenskolen en vigtig rolle at udfylde. Lene Andersen er forfatter til bogen "The Nordic Secret." Læs mere om hendes tanker om folkeoplysning og aftenskolen i LOF's interview.

Aftenskolen styrker den mentale sundhed

  • 20. august 2018 - Aftenskolen giver liv til vigtige fællesskaber, hvor man mødes menneske til menneske og ikke som patient til klient. Derudover kan undervisningen i aftenskolen give borgerne nye værktøjer til at mestre livet. Det er rigtigt vigtigt, at vi har nogle tilbud, som man vælger af lyst, fordi man vil vide noget og interesserer sig for noget, siger Peter Thybo, forfatter til bogen Det dobbelte KRAM.

Vær aktiv sammen med andre - og lev længere

  • 27. april 2020 - Motion er sundt. Faktisk er det så sundt at bevæge sig, at man lever længere - uanset om man er rask eller lider af en kronisk sygdom. Er du en af de mange danskere, der har et ønske om at ændre livsstil og blive mere aktive, så bliv en del af fællesskabet i LOF. Sammen fastholder vi motivationen.