Hemmeligheden bag frihed er at uddanne folk

Hemmeligheden bag frihed er at uddanne folk

"Hemmeligheden bag frihed er at uddanne folk, hvorimod hemmeligheden bag tyranni er at holde folk i uvidenhed.”

19. november 2018

Med dette citat af Maximillien Robespiere begyndte formand for LOF's landsorganisation, Kim Valentin, sin tale til Venstres landsmøde 2018. Læs eller genlæs talen her. 

Kære landsmøde

Tak fordi jeg endnu en gang må stå foran jer og udbringe en hilsen fra LOF.
”Hemmeligheden bag frihed er at uddanne folk, hvorimod hemmeligheden bag tyranni er at holde folk i uvidenhed”, Maximillien Robespierre
Vi har haft trykkefrihed siden 1770 og stavnsbåndet blev ophævet allerede i 1788 – så vi var blandt de første i verden til at dyrke og udvikle frihedsrettighederne blandt folk i almindelighed – det har vi brugt demokratiet til. Alligevel ser vi i dag mange eksempler på totalitære bevægelser. Det er lettere at tro på den stærke mand, når verden er usikker, og nye fjender viser sig.

Men uvenlighed bliver aldrig til styrke – og venlighed bliver aldrig til svaghed.
Lad os også huske på det selv.
Det er i verden i dag alt for nemt for totalitære kræfter at vokse i den selvforskyldte uvidenhed. Den uvidenhed som kommer fra eksempelvis fake news, og fra den svindende journalistiske styrke, som altid dyrker uenigheden og aldrig fokusere på løsningerne og selvrefleksionen. Det må vi have lavet om på.

Det vil LOF rigtig gerne være med til at sikre udbredelse om – det er en af vores hovedopgaver fremover.

Det er her, vi kan gøre en forskel for de danske familier. Vi kan sammen – Venstre, VU og LOF – sikre, at fremtiden er oplyst. At fremtiden har de liberale værdier med sig. Vi kan sikre, at vi stadig har et frit samfund i en fri verden, når vi ser 50 og 100 år frem i tiden. Det er faktisk meget vigtigere end kampen om magten i morgen.

I LOF vil vi gerne sige tak for samarbejdet i det forløbne år. Vores liberale familie – VU, LOF og Venstre lever et godt liv sammen, og der har heldigvis været mange gode sammenkomster rundt omkring i landet.
Jeg husker selv åbningen af Venstres have på folkemødet på Bornholm som en særlig god anledning til at vise os selv og familieskabet frem. Det var rart at mærke ægte liberal stemning blandt de mange fremmødte i haven, da Kristian Jensen indledte med at fortælle om folketingets arbejde og de opgaver der står foran i de kommende år.

Der er dog også mange andre gode eksempler på samarbejder.
Vi ser os selv som et oplysningsforbund med en stærk liberal tilknytning, så derfor kan eksempelvis arrangementer tilrettelægges af LOF sammen med Venstre. Venstre i Sønderborg har på den måde udnyttet muligheden for at få fat i mange danske familier.

Lad mig også nævne, at vi har haft mange arrangementer med Venstre-politikere i hele landet. Eksempelvis var Søren Gade i Thymors forleden, hvor det blev til en aften med humor, gode historier og fortællinger om, hvordan politik i dagens Danmark også hænger sammen.
LOF kan på den måde anvise en mere uformel scene for vores politikere, så man kan møde de danske familier i øjenhøjde uden en journalistisk dagsorden. Vi kan være med blandt de liberale græsrødder, og vi kan løfte de oprindelige liberale værdier med os i hverdagen på en dagsorden, som er båret af ægte passion og indlevelse.

Det er netop denne passion for at gøre det rigtige – det ordentlige – det der skaber rammerne for et oplyst liv/samliv i et frit samfund, som altid har drevet Venstres liberale værdier. Det er også det, der vander vores familieskab. Det er det, der får os til at kæmpe en kamp for de liberale værdier i det politiske og i det folkeoplysende arbejde.

Uden vores værdier vil det blive tomt og glansløst, og derfor skal vi huske på at det er en af vores vigtigste opgaver, når vi sammen møder de danske familier i deres hverdag. En hverdag hvor der, hvis vi skal være ærlige, i forhold til mange andre steder i verden ikke er mange udfordringer tilbage. Man kan let sige, at en af vores udfordringer er, at vores udfordringer er små i forhold til andres.
Jeg har selv lige brugt en lille uge sammen med liberale politikere fra Sydafrika. Det var spændende, og vi kunne lære dem meget om både politik og folkeoplysning. Men – de havde også noget, de kunne lære os – de har passionen for at skabe et frit samfund på basis af de samme værdier, vi har skabt Danmark på. De har nemlig ikke frihed til at handle, frihed til at ytre sig, frihed til at forene sig, som vi har. Der er kæmpe problemer med fattigdom, racisme, kriminalitet og korruption, og politikerne risikere dagligt liv og lemmer for deres meninger. Men de var klar til at kæmpe for de liberale grundværdier og gå hele vejen.

I løbet af det næste halve år skal vi igennem 2 valgkampe, og LOF vil gerne tilbyde at hjælpe Venstre med arrangementer rundt omkring i Danmark – med at gå hele vejen.

Vi vil glæde os til dette samarbejde – sammen bliver vi stærkere – og lad os til slut huske på, at det er lidt lettere forlange mere af andre, når man starter med at kræve at lidt mere af sig selv!
LOF

Kim Valentin 2018

Aftenskolen skal være forum for debat

  • 30. marts 2018 - Vi har brug for et nyt dannelsesbegreb. Her har aftenskolen en vigtig rolle at udfylde. Lene Andersen er forfatter til bogen "The Nordic Secret." Læs mere om hendes tanker om folkeoplysning og aftenskolen i LOF's interview.

Aftenskolen styrker den mentale sundhed

  • 20. august 2018 - Aftenskolen giver liv til vigtige fællesskaber, hvor man mødes menneske til menneske og ikke som patient til klient. Derudover kan undervisningen i aftenskolen give borgerne nye værktøjer til at mestre livet. Det er rigtigt vigtigt, at vi har nogle tilbud, som man vælger af lyst, fordi man vil vide noget og interesserer sig for noget, siger Peter Thybo, forfatter til bogen Det dobbelte KRAM.

Vær aktiv sammen med andre - og lev længere

  • 27. april 2020 - Motion er sundt. Faktisk er det så sundt at bevæge sig, at man lever længere - uanset om man er rask eller lider af en kronisk sygdom. Er du en af de mange danskere, der har et ønske om at ændre livsstil og blive mere aktive, så bliv en del af fællesskabet i LOF. Sammen fastholder vi motivationen.