Aftenskolen skal være forum for debat

Vi har brug for et nyt dannelsesbegreb. Her har aftenskolen en vigtig rolle at udfylde. Lene Andersen er forfatter til bogen "The Nordic Secret." Læs mere om hendes tanker om folkeoplysning og aftenskolen i LOF's interview.

30. marts 2018

Folkeoplysning er én af årsagerne til, at vi har et godt samfund og er så lykkelige i Norden. Men hvis vi også skal have et velfungerende demokrati om 30 år, har vi brug for et sted, hvor voksne mennesker kan mødes og have en demokratisk samtale om vores fælles problemer. Vi har brug for et nyt dannelsesbegreb. Også her har folkeoplysningen og aftenskolen en vigtigt rolle at udfylde. Det mener Lene Andersen, økonom og forfatter til bogen: "The Nordic Secret".

Af Signe H. Damkjær

Borgere i de nordiske lande beskrives ofte som nogle af verdens lykkeligste. Vi lever længe, og vi lever godt. Det hænger sammen med den folkelige dannelse og vores tradition for folkeoplysning, mener Lene Rachel Andersen, forfatter til bogen: "The Nordic Secret," der udkom i december 2017. I bogen undersøger forfatterne Lene Andersen og Tomas Björkman, hvordan de nordiske lande helt fredeligt udviklede sig fra feudalsamfund til industrialiserede demokratier med velfungerende økonomier. Folkeoplysningen og bevidstheden om et fælles ansvar for nationen spiller en central rolle i den udvikling, mener forfatterne.

- Dannelse er en forudsætning for, at vi overhovedet kan have et demokrati. Dannelse handler blandet andet om, hvor store fællesskaber, vi er villige til at tage ansvar for. Det handler om at kunne løfte sig selv ud af sine følelsers vold, så man kan være i fællesskabet. Og herefter om at blive i stand til at løfte sig ud af fællesskabet, udvikle sit eget moralske kompas og tænke selvstændigt, siger Lene Andersen, der gæstede LOF's Idétræf den 4. februar 2018.

En ny dannelse
I dag gennemgår samfundet igen store forandringer på grund af den teknologiske udvikling og globaliseringen. For at kunne forstå samfundets kompleksitet og for at kunne navigere i det både som selvstændige mennesker og som en del af nationale og internationale fællesskaber, har vi brug for en ny forståelse for dannelse.

- Uddannelsessystemet i dag handler meget om skolekundskaber og om ting, der skal måles. Men vi kan ikke opretholde et demokrati og et samfund, hvis folk bare synes det, de andre synes og ikke har moralsk rygrad og mod til at tænke selvstændigt og sætte sig ud over det, andre forventer. For at kunne foretage den rejse, har vi brug for æstetikken. Vi har brug for kunst, kultur og for folkeoplysning og alle dens måder at skabe mening på. Vi har brug for alt det, der er så svært at sætte ord på, siger Lene Andersen.

Et borgergrundkursus
Den folkelige dannelse og det fælles folkelige ansvar er blandt andet vokset ud af højskolerne, aftenskolerne og andelsbevægelsen. På samme måde har vi også brug for en ny dannelse i dag, så vi kan håndtere de nye udfordringer, der følger med globaliseringen og digitaliseringen.
- Det handler ikke kun om at kunne bruge de nye teknologier, men også om at sætte fokus på, hvilke strukturer i vores samfund, teknologierne har indflydelse på. Eller på hvilken betydning internettet har for vores samfund og fællesskaber. Vi burde også diskutere, hvor penge egentlig kommer fra, og hvordan den globale økonomi hænger sammen, siger Lene Andersen.
Hun ser aftenskolerne som en oplagt platform for folkeoplysende og dannende debatter.
- Som samfund mangler vi desperat et forum, hvor vi kan blive klogere på alt det, vi stemmer om.  Aftenskolerne kan byde ind som det sted, hvor voksne mennesker mødes og diskutere samfundets problemer. Det, vi har brug for, er et slags borgergrundkursus. Og vores fælles udfordring er, at give det en sådan form, at både den arbejdsløse, den stressramte og den pensionerede kan se en mening med det, siger hun. Her ligger en vigtig opgave for aftenskolerne. Jeg kan ikke se, hvem der ellers skulle gøre det, slutter hun.

Aftenskolen styrker den mentale sundhed

  • 20. august 2018 - Aftenskolen giver liv til vigtige fællesskaber, hvor man mødes menneske til menneske og ikke som patient til klient. Derudover kan undervisningen i aftenskolen give borgerne nye værktøjer til at mestre livet. Det er rigtigt vigtigt, at vi har nogle tilbud, som man vælger af lyst, fordi man vil vide noget og interesserer sig for noget, siger Peter Thybo, forfatter til bogen Det dobbelte KRAM.

Vær aktiv sammen med andre - og lev længere

  • 27. april 2020 - Motion er sundt. Faktisk er det så sundt at bevæge sig, at man lever længere - uanset om man er rask eller lider af en kronisk sygdom. Er du en af de mange danskere, der har et ønske om at ændre livsstil og blive mere aktive, så bliv en del af fællesskabet i LOF. Sammen fastholder vi motivationen.

Sundhed, EU, bæredygtighed og dannelse - LOF på Folkemødet 2018

  • 25. juni 2018 - LOF satte sundhed, EU og dannelse til debat på Folkemødet i Allinge. Vi var også med til at udbrede kendskabet til FN's verdensmål.