Tak for Folkemødet 2018

Tak for Folkemødet 2018

LOF inviterer til dialog mellem politikere, civilsamfund, virksomheder og borgere om, hvordan vi skaber de forandringer, vi ønsker i samfundet. På Folkemødet satte vi i år fokus på sundhed, EU og dannelse. Vi debatterede også FN's verdensmål gennem et sjovt og spændende spil for deltagere i alle aldre.

Hent LOF's program for Folkemødet her

Åbning af Venstres Hus
Torsdag 13:10 - 13:30
LOF's formand Kim Valentin åbner Venstres Hus sammen med partiets næstformand, Kristian Jensen, og formanden for VU, Jakob Sabro. Kom og hør hvad, du kan forvente i Venstres Hus i år, hvor der igen er nye og traditionelle arrangementer på programmet.

Oplysning i en opløsningstid- hvem har ansvaret?
Torsdag 13:30 - 14:30, Folkeoplysningens Telt

Hvad udfordrer den demokratiske dannelse i dag? Hvilken betydning har dannelsen for den enkelte og for fællesskabet - og hvem har egentlig ansvaret? Folkeoplysningen opstod for at kvalificere det enkelte menneske til at være en del af et forpligtende fællesskab. Hvilke livskompetencer har mennesker og samfundet brug for i dag? De fem oplysningsforbund og Tor Nørretranders stiller skarpt på danskernes dannelse og livskompetencer. Kom, lyt og deltag i debatten om, hvilke hvilken form for dannelse, vi ønsker, og om hvordan vi skaber rum for dannelse og udvikling. Debatten modereres af Henrik Christensen, formand for Oplysningsforbundenes Fællesråd. 

Hvad skal vi med europæisk dannelse? - Morgendagens menneske Fredag 9:00 - 10:00, Folkeoplysningens Telt

Dannelse er tilbage som målsætning i den danske undervisningsverden. Når vi i dag lever i en europæisk kontekst, må vores dannelsesbegreb formes derefter. Men er dannelse overhovedet nyttig eller nødvendig? Kom til debat med politikere og dannelsestænkere, der tager livtag med de store spørgsmål om, hvordan vores samfund skal hænge sammen i fremtiden?

Deltagere: Lene Rachel Andersen, fremtidsforsker og filosof, Marianne Jelved, tidl. Kulturminister (R) Bertel Haarder, tidl. Kulturminister, Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet. Joachim Vædele fra Grundtvigsk Forum, Johannes Nørregaard Frandsen fra Folkeuniversitetet og Per Paludan Hansen, sekretariatsleder i LOF. Rasmus Nørlem Sørensen, sekretariatsleder i DEO er ordstyrer.

Spil: Klodens Dilemma - Kan du redde verdens Klima?
Fredag 13:30 - 15:00 Venstres Hus
Lørdag 13:30 - 15:00 i Folkeoplysningens Telt.

Kom til FN-forbundets, LOF's og Højskolernes spil-eftermiddag og deltag i et helt nyt spil om klima og bæredygtighed. FN's 193 medlemslande har sat sig 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, herunder at de skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser. Men er det realistisk, at de enkelte lande - særligt de store klimasyndere - tilsidesætter deres egne økonomiske interesser og ændrer spor? Vi debatterer og spiller os gennem dilemmaet. Der er guf til de smarte og græshopper til taberne - og klimaforandring til alle. Spillet foregår ved afslutningsceremonien for Paris-aftalen, hvor verdens lande har forpligtet sig på at reducere udledningen af drivhusgasser, så den gennemsnitslige temperaturstigning kan holdes under 2 grader. Men hvordan skal det ske? Du er med ved bordet og træffer beslutningerne. Du kan deltage i spillet kl. 13.30 eller kl. 14.15. Spillet varer ca. 45 min.

Sundhed og trivsel med frivillighed
Fredag 16:45 - 17:30, Venstres Hus

Vi ved det jo godt! Menneskers mentale såvel som fysiske sundhed øges, når man deltager i meningsfulde, indholdsrige og motiverende fællesskaber. Kom og deltag i debatten om, hvordan vi i langt højere grad kan involvere frivillige foreninger i borgerrettede sundhedstiltag. Hvilke menneskelige og økonomiske gevinster kan vi pege på? Hvad er udfordringerne for at få sundhed og frivillighed til at spille endnu bedre sammen. Den Nationale Sundhedsprofil for 2017 viser helt klart, at vi har en store udfordringer med for eksempel fysisk inaktivitet, overvægt, social ulighed og mental ubalance i hele Danmark. 400.000 danskere er i dag aktive i sundhedsaktiviteter i folkeoplysningens regi. Hvilke opgaver kan Foreningsdanmark løse for at få endnu flere til at blive aktive og dermed forebygge en række mentale og fysiske sygdomme? Og hvordan kan stat, kommune og civilsamfund blive bedre til at samarbejde om at løfte sundhedsopgaven.

Deltagere: Betina Egede Jensen, Frivilligchef, Hjerteforeningen, Kristian Nørgaard, Regionsrådsmedlem, Region Syddanmark, Charlotte Bach Thomassen, næstformand. DGI, Trine Dorow, centerchef for sundhed, Bornholms Regions Kommune og Per Paludan Hansen, sekretariatsleder i LOF.

EU-valg på vej - Hvad betyder det for Danmark?
Lørdag 10:30 - 11:15, Venstres Hus

Næste år er der valg til Europa-Parlamentet. Hvilke emner bliver centrale for valgkampen i Danmark, og hvilke emner skal et nyvalgt parlament fokusere på? EU gennemgår i disse år en række forandringer, der har betydning for Danmark rolle i unionen. Storbritannien, der på mange områder var Danmarks allierede, er ikke længere er medlem. Det har givet præsident Macron mulighed for sætte fart på nogle dele af samarbejdet, hvor Danmark på grund af vores forbehold ikke kan være med. Det betyder, at diskussionen om de danske forbehold, EU i to hastigheder og suverænitetsspørgsmålet igen er aktuelle. Og er vi danskere overhovedet så skeptiske, som vi har ry for? Direktør for Tænketanken EUROPA Bjarke Møller og Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen diskuterer, hvordan Danmarks rolle bliver i EU i fremtiden samt giver deres bud på, hvilke emner der bliver de vigtigste for det kommende Europa-Parlament at tage fat på.

Deltagere: Bjarke Møller, Tænketanken EUROPA og Jan E. Jørgensen, EU-ordfører Venstre.
Moderator: Lars Holm Nielsen, Dansk Industri