Anna Vian Thomsen

Anna Vian Thomsen er født og opvokset i Italien, men har boet i Danmark siden 2000.

Hun er uddannet folkeskolelærer ved VIA University College i Skive, samt Pilates-instruktør ved Bente Tromborg.


Kontaktoplysninger

Kurser med Anna Vian Thomsen