LOF Køge har fokus på stress

LOF Køge har fokus på stress

Regeringen har for nylig nedsat et 'Stresspanel' - og nu sætter LOF Køge også ekstra fokus på stress.

4. august 2018

Hele 25 procent af danskerne var ifølge den seneste Nationale Sundhedsprofil stressede i 2017. Det er en stigning fra 21 procent i 2010. Og hele 41 procent af de unge kvinder mellem 16 og 24 år følte sig stressede. Undersøgelsen viser også, at enlige er mere stressede end par.

Kortvarig stress kan få os til at præstere bedre og udvikle os, men langvarig og usund stress kan derimod få konsekvenser for den enkelte danskers sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet såvel som de nære relationer til venner og familie.

Det er ifølge regeringen et problem, som skal løses bredt og gennem dialog på tværs af en række samfundsområder. Derfor nedsætter seks ministre i dag et nationalt stresspanel. Læs mere om Regeringens Stresspanel her https://www.regeringen.dk/nyheder/stresspanel/

Derfor sætter LOF Køge nu også ekstra fokus på stress, som er blevet en af vore nye store 'folkesygdomme. Vi har oprettet 'Stressfri Zone', hvor vi løbende vil lægge nye hold og aktiviteter ind. Se 'Stressfri Zone' her.

Invitation til reception i LOF Køge 27. juni 2018

  • 27. juni 2018 - Vi takker af til vores nuværende skoleleder og byder velkommen til en ny afdelingsleder i LOF Køge.

Nyt telefonnummer til LOF Køge

  • 29. juni 2018 - I anledning af, at LOF Køge får ny afdelingsleder pr. 1. juli 2018, får vi også et nyt telefonnummer, der kun er tilknyttet til LOF Køge. De...

Ny afdelingsleder i LOF Køge 1. juli 2018

  • 1. juli 2018 - Bodil Sø tager over efter Kurt Lind, der trækker sig pga. alder.