LOF har 75 års jubilæum

LOF har 75 års jubilæum

Den 21. september 2020 er det 75 år siden, at LOF blev dannet af en flok modige og fremsynede mennesker.

HIP HURRA - LOF har 75 års jubilæum i dag den 21. sept. 2020. LOF blev dannet af en flok modige og fremsynede mennesker, særlig Venstres kvinder og unge, der mente, at Danmark havde brug for FOLKEOPLYSNING i kølvandet på 2. Verdenskrig.
Siden 1945 har LOF arbejdet for folkeoplysning og dannelse, der har givet danskerne livsglæde, viden og forpligtende fællesskaber. Et stærkt demokrati kræver, at vi som borgere har mulighed for at udvikle os fysisk, holdningsmæssigt og fagligt hele livet. Vi har brug for medborgere, der træffer beslutninger på baggrund af faktuel viden, og som danner deres holdninger på baggrund af samvær med mennesker fra alle dele af samfundet.
Det var der særligt brug for, da LOF opstod i efteråret efter befrielsen i 1945. Nazismen viste os, hvor vigtigt det er, at vi har adgang til viden, at vi lærer at tænke kritisk, og at vi mødes og diskuterer ting på tværs af samfundets grupper.
"Der maa spredes Oplysning om og Forstaaelse af de mangfoldige Opgaver, som vort Samfund tumler med, og som vi hver for sig efter rolig Overvejelse må tage Stilling til, hvis vort Folkestyre skal bygge på et stærk solidt Fundament," skriver daværende Statsminister Knud Kristensen (V) i LOF's første årsberetning.
I 2020 har vi andre udfordringer i Danmark. Men midlerne til at overkomme dem er stadig de samme; oplysning og demokratisk dannelse.
LOF står for Liberalt Oplysningsforbund og er en del af de største folkebevægelser i Danmark, hvor fællesnævneren er fællesskab og et stærkt værdisæt.
Mange kender ikke historien bag folkeoplysning, men nedenstående lille film giver et indblik i, hvordan folkeoplysning er opstået i Danmark og hvordan læring og dannelse er udviklet siden 'den sorte terpeskole' før 1800-tallet. Grundtvig etablerede med sine ideer om 'det levende ord', som den vigtigste vej til fri og folkelig oplysning en modbevægelse til den sorte skole.