Højskoledage med Danmarkshistorien i centrum

med Steen Ole Hedelund Jørgensen

Højskoledagene fortsætter til foråret 2020 – nu om torsdagen, men stadig i LOF-lokalerne, hvor teknikken virker, så I får det optimale ud af de 2 timer. 

5 højskoledage om velfærdsstaten, genforeningen og statskuppet i 1920, 2. Verdenskrig og heftig debat efter krigen om demokratiet i Danmark

Vi fortsætter de spændende højskoledage med journalisten og forfatteren Steen Ole Hedelund Jørgensen. Det er i 2020 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med kongeriget Danmark, og det er 75 år siden, at Danmark blev befriet efter den tyske besættelse under 2. Verdenskrig. De to begivenheder kommer til at præge højskoledagene, der nu flyttes til om torsdagen. Der sættes fokus på velfærdsstaten rødder og krisetegn, Kanslergadeforliget i 1933, konsekvenser for velfærdet i Danmark af 2. Verdenskrig og den heftige debat i Danmark om demokrati efter afslutningen af krigen. Genforeningen og kongens statskup i 1920 markeres med to foredrag om Sønderjyllands dramatiske historie, genforeningen og statskuppet i 1920..

Torsdag d. 6. februar 2020: ”Struensees regime og reformer 1770-72” Han blev kaldt landsforræder og lykkeridder. Han lagde sig ud med borgerskabet og den statslige elite. Han var dronningens elsker, magtfuld, endte på skafottet i 1772 og blev henrettet ved halshugning, men Johan Friedrich Struensees regime som diktator i Danmark kom til at sætte sig varige politiske spor. Mange af Struensees store reformer af det danske samfund bidrog til enevældens fald midt i 1800-tallet og den fredelige overgang til folkestyre. Det gælder bl.a. de store landboreformer og ophævelsen af censuren. I foredraget om Johan Friedrich Struensee (1737-1772) tegner foredragsholderen et politisk billede af den tyske læge, der blev hoflæge og diktator i Danmark, fordi den sindslidende konge Christian d. 7. ikke gad magten. Det skabte plads for Struensees regime og reformer.

Torsdag d. 20. februar 2020: ”Folkestyrets kulturelle pionerer” I ”Folkets forår 1848” faldt de enevældige kejsere, konger og fyrster overalt i Europa. Det skete efter voldelige optøjer, hvor tusindvis af borgere blev ofre for politiets og militærets skarpladte geværer. Kun i Danmark skete overgangen fra enevælde til folkestyre fredeligt. Forklaringen er, at Danmark gennem næsten 150 år havde haft en livlig debat i kulturlivet om enevælden og reformer, borgerrettigheder og frie forfatninger. En række store personligheder i dansk kulturliv var værdikrigere og frontkæmpere i kampen for forandringer af statsstyret. Det skete ofte med store personlige omkostninger til følge, men de holdt fast og banede vejen for folkestyre i Danmark. Foredragsholderen tegner portrætter af de fremmeste værdikæmpere i kulturlivet bl.a. Holberg, Andreas Heiberg, H. C. Andersen, Grundtvig og Blicher. Foredraget rummer sange og tekster fra værdikrigernes pen.

Torsdag d. 5. marts 2020: ”2. Verdenskrig forsinkede den danske velfærdsstat Den danske velfærdsstat udviklede sig i fem banebrydende bølger af reformer fra år 1800 til i dag, hvor velfærd er blevet ideologi for alle partier. Et afgørende skridt mod velfærdsstaten skete med Kanslergadeforliget i 1933. Her indgik den socialdemokratisk-radikale regering med Thorvald Stauning i spidsen i al hemmelighed forlig med Venstre. En truende generalstrejke blev forhindret, en stor socialreform forbedrede arbejdernes levevilkår, og landbruget fik forbedret økonomi efter en devaluering. Forliget er epokegørende i velfærdsstatens historie både i indhold og i forhandlingsforløbet. Forhandlingerne var hårde og varede hele natten. Der blev drukket mange whiskysjusser og røget store cigarer, og om morgenen var forliget på plads. Foredragsholderen gennemgår det dramatiske forhandlingsforløb og forklarer den store betydning for den danske velfærdsstat, som Kanslergadeforliget fik. Samtidig gennemgår foredragsholderen, hvordan 2. Verdenskrig forsinkede udviklingen af den danske velfærdsstat.

Torsdag d. 19. marts 2020: ”Kampen om Sønderjylland gennem århundreder” Sønderjyllands historie er lang, dramatisk, fascinerende og forvirrende. Grænselandet mellem Danmark og Tyskland har helt tilbage fra 1232, hvor kong Valdemar Sejr forærede landsdelen til sin søn Abel som hertugdømme, budt på drama. Den særlige status som hertugdømme har altid gjort Sønderjylland til noget for sig, og de europæiske stormagten har altid haft stærk fokus på udviklingen i grænselandet.
Stridighederne mellem Danmark og Tyskland kulminerede i 1800-tallet med to krige om landsdelens statsretlige status. I begge krige endte det med, at stormagterne i Europa greb ind.
Foredragsholderen beskriver Sønderjyllands dramatiske historie fra 1200-tallet, kampen om landsdelen gennem århundreder, tabet af Sønderjylland i 1864 til genforeningen med Danmark i 1920. 

Torsdag d. 2. april 2020: "Genforeningen for 100 år siden: Kongen begår statskup i Danmark” I en uge sidst i marts og begyndelsen af april 1920 førte genforeningen af Sønderjylland til, at kong Christian d. 10. begik statskup for at få Flensborg indlemmet i Danmark. Han fyrede regeringen, valgte enevældigt en ny og satte den skrøbelige parlamentarisme i Danmark ud af kraft. Reaktionerne mod kongens statskup kom prompte og blev meget voldsomme. Foredraget om det seneste statskup i Danmark d. 29. marts 1920 er opbygget som en avis med dramatiske nyhedsartikler om kongens kup, den voldsomme politisk strid i Folketinget mellem regeringen og oppositionen både om genforeningen og kuppet, vilde strejker og fagbevægelsens trussel om en landsdækkende generalstrejke. En uge efter statskuppet blev der d. 4. april indgået et politisk forlig og roen bredte sig igen. Kongen blev sat på plads, Flensborg forblev tysk, og parlamentarismen blev igen grundlaget for at danne en regering i Danmark. Foredragsholderen gennemgår de dramatiske begivenheder i dramatiseret journalistisk form dag for dag og time for time.

Nummer
201133 - Højskoledage med Danmarkshistorien i centrum
Første mødegang
torsdag den 16.04.20 kl. 13:00 - 15:00
Undervisere
Adresse

Fantasien, Finlandsgade 39, 7430 Ikast

Se på kort

Mødegange
2
Pris
Deltager til et foredrag
DKK 80,00
3 foredrag
DKK 240,00
Pakkepris for alle 5 foredrag
DKK 350,00
torsdag den 16.04.20

Kl. 13:00 - 15:00

Med Steen Ole Jørgensen

Finlandsgade 39, 7430 (Salen)

Se på kort

torsdag den 30.04.20

Kl. 13:00 - 15:00

Med Steen Ole Jørgensen

Finlandsgade 39, 7430 (Salen)

Se på kort