Foredragsrække "Ungdommen er vred"

Højskoledage med Steen Ole Hedelund Jørgensen

Højskoledage
Foredragsrække om Demokratisk diagnose og kur.

Torsdag d. 12. november 2020: "Ungdommen er vred" Spændingerne mellem generationerne politisk er vokset de sidste par år. I dag mærker vi spændingerne tydeligt. Det er en trussel mod sammenhængskraften i det danske samfund. Ældre generationer har stor tillid til det repræsentative demokrati. De unge derimod formulerer stærk kritik af politikere, som de opfatter som handlingslammede, og de unge ytrer deres kritik i vrede. Det er en trussel mod demokratiet. Foredragsholderens analyserer, hvorfor de unge er vrede, og hvad konsekvenserne er for der repræsentative demokrati. I en debatskabende analyse argumenterer han for, at der hurtigst muligt findes en ny politisk vej mellem alle generationer i en tid, hvor store politiske opgaver f.eks. indgreb mod klimaforandringerne, beskyttelse af miljøet og kampen mod uligheden er på den politiske dagsorden. Finder generationerne ikke hinanden, vil mistilliden blandt unge til det politiske system vokse til skade for alle. Og til skade for demokratiet.

Læs her om det sidste foredrag i rækken
Torsdag d. 26 november "Efter Coronakrisen - nye politiske muligheder"

Coronakrisen har sat fokus på alle små og store tandhjul i velfærdsstaten.
Den normale politiske debat mellem partierne har ændret sig, fordi al politik nu er underlagt hensynet til at beskytte folkesundheden. Samtidig skal vi i fællesskab genoprette samfundsøkonomien.
Under coronakrisen især i foråret oplevede vi et samarbejde mellem partierne, som vi sjældent har set. Partierne opgav skarpe ideologiske synspunkter og forslag.
Der opstod en politisk samhørighed.
I foredraget argumenterer foredragsholderen for, at partierne skal fortsætte denne samhørighed. Coronakrisen giver mulighed for at tænke og praktisere politik i et langt bredere samarbejde end tidligere.
Foredragsholderen peger på, at samhørigheden bliver nødvendig og fordelagtig, når andre politiske opgaver skal løses, f.eks. genopretningen af samfundsøkonomien, hensynet til miljøet og biodiversiteten og klimakrisen.
Nummer
202138 - Foredragsrække "Ungdommen er vred"
Første mødegang
torsdag den 12.11.20 kl. 13:00 - 15:00
Undervisere
Adresse

Fantasien, Finlandsgade 39, 7430 Ikast

Se på kort

Mødegange
1
Pris
Deltager til et foredrag
DKK 80,00
torsdag den 12.11.20

Kl. 13:00 - 15:00

Med Steen Ole Jørgensen

Finlandsgade 39, 7430 (Salen)

Se på kort