4 Højskoledage om "Retsstaten"

Steen Ole diskuterer forbindelsen mellem 30-erne, den spanske borgerkrig, 2. verdenskrig og nutidens angreb på retsstaten.

4 Højskoledage om "Retsstaten"

Steen Ole diskuterer og lægger op til debat om demokratiske krisetegn også i Danmark, angreb på retsstaten, behovet for demokratisk nytænkning og en ny dansk grundlov.
Vi fortsætter her i efteråret med en række spændende foredrag med tv-journalisten og forfatteren Steen Ole Hedelund Jørgensen.

Der er tale om 4 foredrag om angreb på demokratiet og retsstaten historisk og i dag. Udgangspunktet er Danmark, og linjerne mellem angreb på demokratiet i Danmark og den danske retsstat til lignende angreb internationalt trækkes skarpt op.

Vær opmærksom på at det foregår i LOF-lokalerne, hvor teknikken virker, så I får det optimale ud af de 2 timer.

Tirsdag d. 17. september kl. 13-15:
”Fra pinestraffe til human retspleje, fra enevælde til human retsstat i Danmark”
Den danske retsstat udviklede sig fra sidste del af 1700-tallet og blev stadfæstet i  den første danske grundlov i 1849.
Den var inspireret af ideerne fra Oplysningstiden, krav om humanisering af retsplejen og særlige danske forhold. Bl.a. bidrog landboreformerne til, at den danske retsstat udviklede sig, og at Danmark på fredelig vis fik folkestyre midt i 1800-tallet.
Foredragsholderen giver et debatskabende bud på, hvordan retsstaten blev rygraden i dansk folkestyre, og hvorfor angreb på retsstaten er farligt for vores demokrati.


Tirsdag d. 8. oktober kl. 13-15:
”Kampen om grundloven i Danmark og demokratiske krisetegn fra 1848 til 1953”
Siden enevældens fald i 1848 til vedtagelse af den nuværende danske grundlov i 1953 har der mellem danske partier været grundlæggende uenighed om grundloven.
Foredragsholderen gennemgår de centrale positioner i striden om de danske grundlove, bl.a. den årelange strid mellem Venstre og Højre i sidste del  af 1800-tallet, kampen for demokratiet i 1930-erne og under 2. Verdenskrig.
Den heftige danske debat i årene efter 2. Verdenskrig om retsstaten og det danske demokrati perspektiveres til nutiden.


Tirsdag d. 29. oktober kl. 13-15:  
”En SV-regering: Om ideen og konsekvenserne for demokratiet og retsstaten”
Med afsæt i forslaget fra tidl. statsminister Lars Løkke Rasmussen om en SV-regering lægger foredragsholderen op til debat om ideen og de konsekvenser, en SV-regering vil få demokratisk og for den danske retsstat.
Foredragsholderen var personligt tæt på dannelsen af SV-regeringen i august 1978 og forklarer forskellen mellem denne regering og det aktuelle forslag om en SV-regering.
Foredragsholderens grundlæggende synspunkt er, at en SV-regering vil øge den politiske polarisering og politikerleden snarere end at tæmme de politiske yderfløjes indflydelse og styrke.

Tirsdag d. 19. november kl. 13-15:
"Beskyt frihedsrettighederne og retsstaten"
Den spanske borgerkrig i 30-erne og 2. Verdenskrig var et frontalangreb på demokratiet og retsstaten. Lignende angreb fra det yderste højre ser vi også i dag i USA og i flere europæiske lande bl.a. i Danmark.
Foredraget handler om udhulingen af frihedsrettighederne og behovet for at beskytte retsstaten.
Truslerne mod demokratiet både udefra og indefra udhuler frihedsrettighederne og angriber retsstaten også i Danmark.
Foredragsholderen argumenterer for, at behovet for en ny dansk grundlov er stort. Den skal sikre muligheder for øget demokratisering, og debatten om en ny grundlov bør også omfatte spørgsmålet: Kongerige eller Republik? Det har foredragsholderen et personligt bud på.

De fire foredrag har en indre sammenhæng, men de fungerer også som selvstændige foredrag. Derfor er det også muligt at møde op i døren og betale for en enkelt gang.
Foredragene finder sted i LOF´s lokaler Finlandsgade 39, i Ikast.


Nummer
192131 - 4 Højskoledage om "Retsstaten"
Første mødegang
tirsdag den 17.09.19 kl. 13:00 - 15:00
Undervisere
Adresse

Fantasien, Finlandsgade 39, 7430 Ikast

Se på kort

Mødegange
4
Almen
DKK 325,00
tirsdag den 17.09.19
Er blevet afholdt
tirsdag den 08.10.19
Er blevet afholdt
tirsdag den 29.10.19

Kl. 13:00 - 15:00

Med Steen Ole Jørgensen

Finlandsgade 39, 7430 (Salen)

Se på kort

tirsdag den 19.11.19

Kl. 13:00 - 15:00

Med Steen Ole Jørgensen

Finlandsgade 39, 7430 (Salen)

Se på kort