Udviklingsspor: Bestyrelsesudvikling

Vælg mellem følgende moduler, der giver dig inspiration til arbejdet i LOF's bestyrelser.

I:A Bestyrelsen som udviklingskaptajn


En kaptajn skal kunne manøvrere i farvandet her og nu, kunne stå igennem en storm og samtidig planlægge ruten. Det gælder både, når man sejler et større og et mindre skib. De større skibe har sværere ved at skifte kurs hurtigt. Og på de mindre skibe må kaptajnen ofte selv på dæk. Som bestyrelse i LOF skal man huske sin kaptajnfunktion og udstikke kursen for afdelingen. På modulet taler vi om, hvilke værktøjer vi kan bruge til at udvikle LOF. Ulrikka Brændgaard giver LOF's bestyrelsesmedlemmer inspiration til, hvordan man finder den rette vej for afdelingen, og til hvordan man får truffet de nødvendige beslutninger, der skal til for at følge den. 

v.  Ulrikka Brændgaard, forenings- og bestyrelsesudvikler og næstformand i LOF Vestfyn.


I:B Inspiration til ledelse af en moderne aftenskole

God ledelse bliver mere og mere vigtigt. Derfor er det vigtigt at lade sig inspirere af andre. Mangler du tips til, hvordan du kan styrke ledelsen af din LOF-afdeling, så giver dette modul en række gode råd og anbefalinger. Vi har sat tre engagerede LOF’ere stævne til en rundbordssnak. De vil bidragage med hver deres deres erfaringer og give konkrete råd til, hvordan man kan gribe ledelsesarbejdet an. Mette Jorsø, formand for LOF Køge, Helle Magh, skoleleder i LOF Slagelse og Karina Vincent, skoleleder i LOF Nordvestsjælland tager os på guidet rundtur i deres LOF-univers. Sammen giver de jer nye redskaber til ledelsesopgaven I jeres afdeling. 

v. Mette Jorsø, formand LOF Køge, Helle Magh, skoleleder LOF Slagelse og Karina Vincent, skoleleder LOF Nordvestsjælland. Moderator: Bent Jørgensen, organisationskonsulent i LOF's landsorganisation.

I:C Styrer omverdenen LOF eller styrer LOF omverdenen

Hvis LOF skal have de bedste rammer for at drive vores virksomhed, er det nødvendigt at have et godt samarbejde med omverdenen og mulighed for at påvirke den. LOF’s sekretariatsleder, Per Paludan Hansen, giver dig overblik over, hvilke emner der rører sig nationalt i forhold til aftenskolen. Vi får også indblik i det arbejde, Dansk Folkeoplysnings Samråd gør, for at styrke aftenskolens og folkeoplysningen vilkår overfor landspolitikere. Herfra trækkes der tråde til, hvad LOF' ere konkret kan gøre for at påvirke kommunen, konkurrenter, Venstre, folkeoplysningsudvalget og de øvrige lokale politikere. Hvad kan vi for eksempel opnå gennem lokale samråd, og hvordan sikrer vi gennemslagskraft og opmærksomhed? Formålet er at klæde dig på til at navigere bedre og til at være på forkant med de krav, muligheder og udfordringer, som omverdenen giver LOF.

v. Per Paludan Hansen, sekretariatsleder, LOF.

Vælg moduler
Se vores moduler under udviklingssporet Inspiration og Markedsføring ved at klikke her

Ved tilmelding skal du angive, hvilke moduler du ønsker at deltage i. Husk at vælge et modul i begge modul runder.
Tilmeld dig idétræf ved at klikke her