Verdensmål og folkeoplysning

Verdensmål og folkeoplysning

Folkeoplysningen er en vigtig medspiller i arbejdet for FN's verdensmål. Vi giver dig inspiration til nye aktiviteter med fokus på ve

Klodens Dilemma – et forhandlingsspil om klima
Runde I:A  og runde II:A - Du deltager i begge moduler
v. Peter Westermann; højskolelærer og politiker og Signe Damkjær; kommunikationskonsulent i LOF's landsorganisation

Klodens Dilemma er et strategi-rollespil, som er udviklet af højskolelærer og politiker Peter Westermann. Spillet spilles i hold, og hvert hold repræsenterer et land eller en region. Spillet begynder ved afslutningsceremonien for Paris-aftalen, hvor alle landene har forpligtet sig til at reducere udledningen af drivhusgasser, så verdens gennemsnitstemperaturstigning kan holdes under 2 grader inden år 2100. De efterfølgende runder skal holdene lægge en strategi for, hvordan og hvornår, de vil leve op til aftalen. Der skal både forhandles internt på holdene og i plenum.

Formålet med spillet er at give deltagerne en forståelse for, hvor afhængige de forskellige regioner i verden er af hinanden i forhold til at begrænse temperaturstigningerne og dæmme op for klimaforandringerne. Spillet bygger på klassikeren Fangernes Dilemma, med et twist af det filosofiske paradoks Fælledens Tragedie. 

LOF har spillet Klodens Dilemma på Folkemødet og oplevet, hvordan spillet samler mennesker fra forskellige generationer og baggrunde. Spillet er velegnet som introduktion til et oplæg om klimaforandringer eller som en selvstændig aktivitet i jeres afdeling. Peter Westermann stiller beskrivelsen af spillet til rådighed for LOF, så alle er velkomne til at udbrede spillet efterfølgende.

Workshop om verdensmål
Runde 1:B
v. Dorthe Lykke Olesen; udviklingskonsulent i LOF's landsorganisation

Det skorter ikke på snak om bæredygtighed og verdensmål. I LOF skal vi videre fra snak til handling. På dette modul sætter vi fokus på de praktiske dimensioner af FN’s Verdensmål.Vi kigger på, hvilke muligheder den enkelte LOF-afdelinger har for at skabe aktiviteter med fokus på bæredygtighed. Vi tager udgangspunkt i de idéer, vi sammen udvikler på udviklingsforum lørdag eftermiddag. I løbet af modulet får vi lagt fundamentet til en plan for aktiviteter, der skaber oplysning og handling i forhold til bæredygtighed.


Sundhedstilbud i partnerskaber
Runde II:B
v. Dorthe Lykke Olesen, udviklingskonsulent LOF's landsorganisation

På dette modul arbejder vi med mål 3 for Verdensmål og Bæredygtighed: SIKRE ET SUNDT LIV FOR ALLE OG FREMME TRIVSEL FOR ALLE ALDERSGRUPPER

Verden oplever en kraftig reducering af børnedødelighed, forbedring af mødres sundhed samt fremskridt i forhold til bekæmpelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme. På trods af de utrolige fremskridt dør mere end 6 millioner børn om året, før de fylder fem år. 16.000 børn dør hver dag på grund mæslinger og tuberkulose. Disse dødsfald kan undgås gennem bedre forebyggelse og behandling, uddannelse og immuniseringskampagner. Det kan syntes meget langt fra udfordringer i danskernes sundheds tilstand. Sammenhængen er, at der er rigtig mange sundhedsmæssige tiltag som, en LOF aftenskole kan fokuserer på herhjemme. De fleste sundhedsprojekter og tiltag opnår størst succes, når vi indgår partnerskaber med kommuner og patientforeninger. Kom og få indsigt i de meste succesfulde sundhedspartnerskaber i LOF – og få inspiration til, hvordan du kan overføre de gode ekstempler til at skabe flere sundhedsaktiviteter i din LOF- afdeling.

Se en oversigt over alle moduler her