Strategi og bestyrelsesudvikling

Udvikling af LOF kræver, at alle samarbejder om en fælles retning. Vi sætter derfor fokus på LOF's strategi og på bestyrelsesarbejdet.

Fra idé til handling og succes
Runde I:C
v. Ulrikka Brændgaard; forenings- og bestyrelsesudvikler

Hvordan kan du som bestyrelse sikre de bedste ramme for, at idéer bliver omsat til konkrete aktiviteter? Hvordan skaber vi de bedste rammer for både drift og udvikling igennem hele året i samarbejde med skolelederen? Oplægget kommer med ideer til det lokale LOF-arbejde, og der vil være inspiration fra andre organisationer.

Inddragelse og fornyelse i LOF
Runde II:C
v. Anders Jessen; formand LOF Syd og Kristian Snerle; organisationskonsulent i LOF's landsorganisation.

Modulet er for jer, der gerne vil have et styrket samarbejde med den lokale Venstre og VU-forening. Her vil du få praktiske værktøjer og konkrete eksempler på samarbejde, som du kan tage hjem og bruge i din afdeling.

Vi fokuserer på, hvordan man tager den første kontakt, hvordan man skaber varige samarbejder og på hvilke tiltag både LOF og Venstre har brug for at samarbejde om. Vi introducerer også, hvilke planer, LOF har for samarbejdet med Venstres Ungdom på landsplan såvel som lokalt.

Dialog om fremtidens administration i LOF's lokalafdelinger
Runde II:D 
v. Per Paludan Hansen; sekretariatsleder i LOF's landsorganisation

Se en oversigt over alle moduler her