Præsentationer

Her vil du finde præsentationer, vist med blåt link, fra de enkelte moduler og oplægsholdere. Siden vil løbende blive opdatere

Lørdag

Temaoplæg: Partnerskab og samskabelse – strategi og praksis
v/Lisbeth Overgaard Nielsen, Leder af program, partnerskaber og kommunikation, Dokk1, Aarhus Kommune.
Hent præsentation her

Moduler Lørdag:
A1 Den demokratiske samtale
v/Anna Kolind, styrelsesmedlem i Grundtvigsk Forum, tidl. lærer, forstander og formand for Efterskoleforeningen.

A2 Partnerskab og samskabelse – mere om praksis
v/Lisbeth Overgaard Nielsen, Leder af program, parternskaber og kommunikation, Dokk1, Aarhus Kommune.
Hent præsentation her

A3 At skabe bæredygtigt engagement
v/Ane Kolby Kristiansen, Chef for partnerskaber og frivillighed, Folkekirkens Nødhjælp.
Hent præsentation her

A4 Natur og kultur som sundhedsfremme
v/Simon Høegmark, Foredragsholder, forsker, forfatter, naturvejleder og naturterapeut. Vinatur.dk
Hent præsentation her
----

Temaoplæg - Vejen til bæredygtige handlinger
V. Lone Belling, forfatter til bogen Bæredygtighed – fra moralsk pegefinger til etisk kompas.
Hent præsentation her

Søndag

Morgensamling
v/Per Paludan Hansen, sekretariatsleder, LOF
Hent præsentation her

Temaoplæg: Flere i fællesskaber- om ensomhed -kostbar folkesygdom uden kendt løsning
V. Vanja Horvat Pedersen, Cand. pæd. Projektleder og sekretariatsmedarbejder, Sundhedsfremme og forebyggelse, Silkeborg Kommune
Hent præsentation her

Moduler Søndag
B1 Flere i fællesskaber – fra vision til praksis
v/Vanja Horvat Pedersen, Cand. pæd. Projektleder og sekretariatsmedarbejder, Sundhedsfremme og forebyggelse, Silkeborg Kommune
Hent præsentation her

B2 Folkeoplysning med rugbrøds-hold og fyrtårne
v/Bodil Sø, Skoleleder, LOF Kursuscenter Øst.
Hent præsentation her

B3 Havn og kyst – for livsnydere, natur elsker og kreative sjæle
v/ Susanne Jershøj, skoleleder, LOF Faxe, Bitten Herbst Rønnow, skoleleder LOF Vordingborg, John Dalsgaard Jensen, skoleleder, LOF Stevns.

B4 Om bæredygtighed og samskabelse
v/Helle Bjerregård, projektmedarbejder, LOFs Landsorganisation og Dorthe Lykke Olesen, Udviklingskonsulent, LOFs Landsorganisation
Hent præsentation her

B5 Samarbejde med patientforeninger
v/Jan Vestergaard, skoleleder, LOF Mariagerfjord-Rebild, Nord og Frederikshavn.
Hent præsentation her
---

Foredrag: En virkelig drøm og en bæredygtig dynamo 
v/Svend Brodersen, direktør og ejer af Gram Slot
Hent præsentation her