Moduler søndag: Inspiration fra indsatser og projekter

Få indblik i ét af nedenstående temaer søndag formiddag fra 10.30-11.45.

Søndag formiddag har du mulighed for at få i dyden med et enkelt emne i en mindre gruppe. Vælg, hvilket modul, du vil deltage i, og angiv det på tilmeldingsblanketten. Vi forsøger at efterkomme alle ønsker. 


B1 Flere i fællesskaber – fra vision til praksis
Kom og bliv udfordret på dine ideer om ensomhed. På dette modul skal vi sammen tømme hovederne, presse hinanden til at tænke nyt samt få nye perspektiver på en fælles, alvorlig samfundsproblematik. 

v/Vanja Horvat Pedersen, Cand. pæd. Projektleder og sekretariatsmedarbejder, Sundhedsfremme og forebyggelse, Silkeborg Kommune

B2 Folkeoplysning med rugbrøds-hold og fyrtårne
Hvordan skaber man folkeoplysning i 2022? Vi arbejder med begreber som rugbrødshold, der skal give økonomi og stabilitet – samt fyrtårne, der skal give udvikling, samarbejde og branding. Ved at forene de to ting, så har vi både en fast kundekreds og er med til at give nysgerrighed på ’folkeoplysning’, selv om folk nok ikke tænker på det ord, når de oplever nye tiltag. Kom og få en snak om hvordan man kan gribe det an, og bidrag gerne med hvordan I arbejder hos jer.

v/Bodil Sø, Skoleleder, LOF Kursuscenter Øst.

B3 Havn og kyst – for livsnydere, natur elsker og kreative sjæle
Få inspiration til nye temaaktiviteter omkring Havn og Kyst. Fra fælles snak i afdelingsfællesskabet, dialog med Business Faxe til unikke LOF oplevelser. Du får et indblik i hvordan tre LOF skoler hver især har valgt at organisere oplevelserne, og hvad baggrunden har været.

Hvordan blev vi modtaget af lokalsamfundet og hvad synes de om initiativet og ikke mindst hvordan gik det. Modulet lægger op til "idé-debat", hvor vi drøfte mulighederne for at andre LOF-afdelinger kan tilrettelægge tilsvarende oplevelser. Hør også om planerne for ”Havn og kyst med LOF” i den kommende sæson.

v/ Susanne Jershøj, skoleleder, LOF Faxe, Bitten Herbst Rønnow, skoleleder LOF Vordingborg, John Dalsgaard Jensen, skoleleder, LOF Stevns.

B4 Om bæredygtighed og samskabelse
Fællesskab og aktiv borgerdeltagelse ligger dybt i folkeoplysningens DNA. Viljen til at skabe nye løsninger og få det bedste frem i hinanden, gør en reel forskel, når vi som aftenskole skal bidrage til at skabe en bæredygtig fremtid for både vores egen og de kommende generationer. FN’s Verdensmål for bæredygtighed er noget af det vigtigste, vi kan arbejde med lokalt. Det kan virke komplekst og uoverskueligt, men ofte handler det om at få viden, indsigt og inspiration til at leve mere bæredygtigt. Mange ved det jo godt, andre har brug for mere viden – måske vil vi gerne have et fællesskab at gøre ”bæredygtighed” sammen med.

Et samskabende mindset er slet ikke så nyt for aftenskolen. Vi har i generationer samlet lokalsamfund på tværs og skabt nye løsninger på tidens udfordringer. Det bliver vi ved med. På dette modul vil du få præsenteret konktete ideer og metoder til at arbejde lokalt med udvikling af bæredygtige kursus- og debataktiviteter. Aktiviteter der fremmer borgerdeltagelse og fællesskab i jeres lokalområde.

v/Helle Bjerregård, projektmedarbejder, LOFs Landsorganisation og Dorthe Lykke Olesen, Udviklingskonsulent, LOFs Landsorganisation

B5 Samarbejde med patientforeninger
Motionstilbud der ligger i naturlig forlængelse af de kommunale rehabiliteringstilbud er blevet et særligt udviklingsområde i flere LOF afdelinger. Når de tidsbegrænsede tilbud, som ofte er centeret i de større byer afsluttes efterlades en del borgere tilbage. De har ikke ressourcer og kræfter til at søge ud i foreningslivets mange tilbud. De har brug for nærhed, tryghed og mere specialiseret faglige undervisning. Når kommuner, patientforeninger og LOF samarbejder, så er der nye muligheder for borgernære tilbud. Hør om konkrete tilbud og hvordan økonomien kam hænge sammen. Modulet lægger op til erfaringsudvekslings og flere øjne på nye målgrupper.

v/Jan Vestergaard, skoleleder, LOF Mariagerfjord-Rebild, Nord og Frederikshavn.

Se lørdagens moduler her

Tilmeld dig Idétræf her