Weekendens foredrag

Glæd dig til en række dygtige oplægsholdere, der alle giver os ny inspiration til vores videre arbejder i LOF og til vores eget liv.

Liberal folkeoplysning – samspil mellem Venstre og LOF
v/Christian Hüttemeier, partisekretær, Venstre.

Partnerskab og samskabelse – strategi og praksis
Vi skal møde Dokk1 – Aarhus Kommunes hovedbibliotekHer arbejder de strategisk med at professionalisere samarbejdet med andre kulturaktører. At arbejde med en partnerskabsstrategi kræver at organisationen forberedes og gøres klar til at håndtere de mange muligheder og udfordringer. En god partnerskabsstrategi skaber et helt andet udsyn og en ny form for dialog med det omkringliggende samfund.

v/Lisbeth Overgaard Nielsen, Leder af program, parternskaber og kommunikation, Dokk1, Aarhus Kommune.


Flere i fællesskaber - om ensomhed. Kostbar folkesygdom uden kendt løsning
Vi kigger ind i Silkeborg Kommune, som i disse år har stor fokus på at forandre et lokalsamfund. Målet er at skabe en ’drømmekommune’, hvor alle tilbydes en vej ind i fællesskaber. Det skal ske gennem en lang række tværgående initiativer, der involverer unge og ældre – og kommunens borgere i øvrigt. Ensomhedsproblematikken er kompleks og uden kendt løsning. Den har en størrelse, som gør, at vi har brug for at løfte i flok. Få indblik i hvordan vi kan samarbejde om en fælles problematik, som ikke har en kendt løsning.

v/Vanja Horvat Pedersen, Cand. pæd. Projektleder og sekretariatsmedarbejder, Sundhedsfremme og forebyggelse, Silkeborg Kommune

Vejen til bæredygtige handlinger
Få inspiration til hvordan vi kan motiveres til at træffer de bæredygtige valg. Ikke fordi vi mødes af løftede pegefingre, men fordi vi både lytter til fakta og til vores etiske kompas og forstår, at vores prioriteter og små valg i hverdagen har betydning for det store billede. Vores handlinger gør en forskel. Aftenskolen kan være med til at inspirere os som individer og borgere til at bidrage til bæredygtige udvikling. Aftenskolen kan også understøtte de fællesskaber, hvor mennesker inspireres til at skabe forandring. Vi har som mennesker brug for at mærke håb – og håbet ligger i handlingen.

v/Lone Belling, forfatter til bogen Bæredygtighed – fra moralsk pegefinger til etisk kompas.

  
En virkelig drøm og en bæredygtig dynamo
I 2007 blev Svend Brodersen med familien ejere af Gram Slot. Drømmen om at skabe et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn i området og et lysende eksempel på bæredygtigt økologisk landbrug var drivkraften.

Det var forestillingen om et stort og levende landbrug, drevet med respekt for naturen og fokus på dyrevelfærd – og produkter af helt unik kvalitet. Det var visionen om, hvordan det istandsatte slot skulle slå dørene op for arrangementer af enhver art og inspirere både kunstnere, erhvervsliv og helt almindelige mennesker. Det var idéen om, at Gram Slot kan rumme os alle, uanset hvor vi kommer fra, og uanset hvad vi gerne vil tage med herfra.

Siden 1200-tallet har Gram Slot været et fyrtårn i Syd- og Sønderjylland. Trods hærgende krige og store historiske omvæltninger har slottet med tilhørende godser været en magtfaktor i området gennem 800 år. I perioder med gode tider og foretagsomme folk på slottet har Gram Slot været samlingspunkt og dynamo for en stærk udvikling i området – såvel erhvervsmæssigt som kulturelt.

Det er vores vision, at Gram Slot igen skal være samlingspunkt og dynamo – for både erhvervslivet og kulturen. Med omlægningen af Gram og Nybøl Godsers 440 hektar agerjord til et moderne økologisk landbrug som det første skridt, vil vi sætte fokus på dyrevelfærd og åbenhed – og vise, at der også er økonomisk bæredygtighed i at drive landbrug med respekt for naturen.

v/Svend Brodersen, direktør og ejer af Gram Slot

Et bredt udvalg af valgfrie moduler

Den demokratiske samtale: Anna Kolind, Grundtvigs Forum

Læs mere om temaet, og se alle l...

At skabe bæredygtigt engagement: Ane Kolby Kristiansen, Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere om temaet, og se alle l...

Natur og kultur som sundhedsfremme: Simon Høegmark, ViNatur

Læs mere om temaet, og se alle l...

Folkeoplysning med rugbrøds-hold og fyrtårne: Bodil Sø, LOF Kursuscenter Øst

Læs mere om temaet, og se alle s...

Havn og kyst - for livsnydere, naturelskere og kreative sjæle. Tre LOF-afdeligne

Læs mere om temaet, og se alle s...

Partnerskaber og samskabelse: Lisbeth Overgaard Nielsen, Dokk1 Aarhus Kommune

Læs mere om temaet, og se alle s...

Bæredygtighed og samskabelse: Helle Bjerregård og Dorthe Lykke Olesen, LOF

Læs mere om temaet, og se alle s...

Samarbejde med patientforeninger: Jan Vestergaard, LOF Mariagerfjord-Rebild

Læs mere om temaet og se alle sø...