Idétræf - Fornyelse af aftenskolen

5. - 6. februar 2022 på Hotel Svendborg. Tilmeld dig inden 17. januar.

Lørdag den 5. februar

Kl. 12.30                            
Indskrivning

Kl. 13.00             
Velkomst
v/Kim Valentin, landsformand, LOF

Kl. 13.15
Hvad er din drøm for LOF?
Bordsamtale om din drøm for LOF. Sammen producerer vi kort med jeres udsagn, som efterfølgende samles til et stort lærred til videre inspiration.

Kl. 13.45
Liberal folkeoplysning – samspil mellem Venstre og LOF.
v/Christian Hüttemeier, Partisekretær, Venstre.

Temaoplæg – Nye muligheder og nye målgrupper

Kl. 14.30
Partnerskab og samskabelse – strategi og praksis
Vi skal møde Dokk1 – Aarhus Kommunes hovedbibliotek. Her arbejder de strategisk med at professionalisere samarbejdet med andre kulturaktører. At arbejde med en partnerskabsstrategi kræver at organisationen forberedes og gøres klar til at håndtere de mange muligheder og udfordringer. En god partnerskabsstrategi skaber et helt andet udsyn og en ny form for dialog med det omkringliggende samfund.

v/Lisbeth Overgaard Nielsen, Leder af program, parternskaber og kommunikation, Dokk1, Aarhus Kommune.

Kl. 15.00
Flere i fællesskaber - om ensomhed. Kostbar folkesygdom uden kendt løsning
Vi kigger ind i Silkeborg Kommune, som i disse år har stor fokus på at forandre et lokalsamfund. Målet er at skabe en ’drømmekommune’, hvor alle tilbydes en vej ind i fællesskaber. Det skal ske gennem en lang række tværgående initiativer, der involverer unge og ældre – og kommunens borgere i øvrigt. Ensomhedsproblematikken er kompleks og uden kendt løsning. Den har en størrelse, som gør, at vi har brug for at løfte i flok. Få indblik i hvordan vi kan samarbejde om en fælles problematik, som ikke har en kendt løsning.

v/Vanja Horvat Pedersen, Cand. pæd. Projektleder og sekretariatsmedarbejder, Sundhedsfremme og forebyggelse, Silkeborg Kommune

Kl. 15.30
Kaffe og kage

Kl. 16:00-17.15
Moduler – Inspiration fra andre organisationer
Se modul oversigt her

Kl. 17.30              
Fernisering af ”LOF lærred” og et glas med bobler

Kl. 18:00
Pause

Kl. 19.00
Jubilæumsfest
Underholdning ved trioen ”De halvgamle”

Lars Kliim, violin, Niels Peter Veng, guitar og John Dalsgaard Jensen, harmonika (og skoleleder på Stevns).

Søndag den 6. februar

Kl.  8.00   
Morgenmad

Kl.  9.00    
Morgensamling
v/Per Paludan Hansen, sekretariatsleder, LOF

Kl. 9.30     
Vejen til bæredygtige handlinger
Få inspiration til hvordan vi kan motiveres til at træffer de bæredygtige valg. Ikke fordi vi mødes af løftede pegefingre, men fordi vi både lytter til fakta og til vores etiske kompas og forstår, at vores prioriteter og små valg i hverdagen har betydning for det store billede. Vores handlinger gør en forskel. Aftenskolen kan være med til at inspirere os som individer og borgere til at bidrage til bæredygtige udvikling. Aftenskolen kan også understøtte de fællesskaber, hvor mennesker inspireres til at skabe forandring. Vi har som mennesker brug for at mærke håb – og håbet ligger i handlingen.

v/Lone Belling, forfatter til bogen Bæredygtighed – fra moralsk pegefinger til etisk kompas.

Kl. 10.30-11.45   
Moduler – inspiration fra indsatser og projekter fra LOF
Se modul oversigt her

Kl. 12.00        
Foredrag

En virkelig drøm og en bæredygtig dynamo
Svend Brodersen med familien ejer i dag Gram Slot. Han vil fortælle om den drivkraft, han har brugt til at omdanne Gram Slot til et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn samt til et lysende eksempel på, hvordan bæredygtigt økologisk landbrug kan udvikles med fokus på dyrevelfærd og respekt for naturen. Han giver indblik i, hvordan samarbejde og partnerskaber kan medvirke til udvikling og vækst.

v/Svend Brodersen, direktør og ejer af Gram Slot

Kl. 13.00 
Tak for denne gang
v/Kim Valentin, formand for LOF's landsorganisation 

13.15     
Frokost

Tilmeld dig Idétræf her