Årsmøde og Idétræf - Program

Vi mødes lørdag den 21. maj kl. 10.00 og tilbringer to inspirerende dage sammen. Søndag den 22. maj slutter vi med frokost kl. 13.15.

Lørdag den 21. maj

ÅRSMØDE
Kl. 10.00                            
Indskrivning

10.30
Årsmøde i henhold til dagsorden


IDÉTRÆF

Kl. 13.00             
Frokost

Kl. 14.00
Velkomst til Idétræf
V. Kim Valentin, landsformand, LOF

Kl. 14.10
Oplæg: Liberal Folkeoplysning - Samspil mellem Venstre og LOF
V. Christian Hüttemeier, partisekretær, Venstre

Kl. 15.05
Kort pause

Kl. 15.15
Temaoplæg: Partnerskab og samskabelse – strategi og praksis
Vi skal møde Dokk1 – Aarhus Kommunes hovedbibliotek. Her arbejder de strategisk med at professionalisere samarbejdet med andre kulturaktører. At arbejde med en partnerskabsstrategi kræver, at organisationen forberedes og gøres klar til at gribe de mange muligheder og håndterer udfordringerne. En god partnerskabsstrategi skaber et helt andet udsyn og en ny form for dialog med det omkringliggende samfund.

v/Lisbeth Overgaard Nielsen, Leder af program, partnerskaber og kommunikation, Dokk1, Aarhus Kommune.

Kl. 16.00
Kaffe og kage

Kl. 16:30-17.15
Moduler: Inspiration fra andre organisationer
Se modul oversigt her

Kl. 17.30
Kort pause

Kl. 17.45
Temaoplæg - Vejen til bæredygtige handlinger
Inspiration til hvordan vi kan blive mere tilbøjelige til at tage de bæredygtige valg. Ikke fordi vi mødes af løftede pegefingre, men fordi vi både lytter til fakta og til vores etiske kompas og forstår, at vores prioriteter og små valg i hverdagen har betydning for det store billede. Vores handlinger gør en forskel. Aftenskolen kan være med til at inspirere os som individer og borgere til at bidrage til bæredygtige udvikling samt understøtte fællesskaber hvor mennesker sammen skaber forandringen. Vi har som mennesker brug for at mærke håb – og håbet kan ligge i handlingen.

V. Lone Belling, forfatter til bogen Bæredygtighed – fra moralsk pegefinger til etisk kompas.

Kl. 18:30
Pause

Kl. 19.15
Vi mødes i atriumgården til et glas medbobler

Kl. 19.45
Jubilæumsfest og middag
Underholdning ved trioen ”De halvgamle”

Lars Kliim, violin, Niels Peter Veng, guitar og John Dalsgaard Jensen, harmonika (og skoleleder på Stevns).


Søndag den 22. maj

Kl.  8.00   
Morgenmad

Kl.  9.00    
Morgensamling
v/Per Paludan Hansen, sekretariatsleder, LOF

Kl. 9.30     
Temaoplæg: Flere i fællesskaber- om ensomhed -kostbar folkesygdom uden kendt løsning
Silkeborg Kommune har i disse år fokus på at forandre deres lokalsamfund ved at skabe en ’drømmekommune’, hvor alle tilbydes en vej ind i fællesskaber. Det skal ske gennem en lang række tværgående initiativer, der involverer unge og ældre – og kommunens borgere i øvrigt. Ensomhedsproblematikken er kompleks og uden kendt løsning. Den har en størrelse, som gør, at vi har brug for at løfte i flok. Vanja Horvat Pedersen, deler Silkeborg Kommunes erfaringer med, hvordan man kan samarbejde om en fælles problematik, som ikke har en kendt løsning?

V. Vanja Horvat Pedersen, Cand. pæd. Projektleder og sekretariatsmedarbejder, Sundhedsfremme og forebyggelse, Silkeborg Kommune

Kl. 10.30-11.45   
Moduler – inspiration fra indsatser og projekter
Se modul oversigt her

Kl. 12.00        
Foredrag: En virkelig drøm og en bæredygtig dynamo
Svend Brodersen og hans familie ejer i dag Gram Slot. Hør ham fortælle, hvordan han har omdannet stedet til et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn samt til et lysende eksempel på, hvordan bæredygtigt økologisk landbrug kan udvikles med fokus på dyrevelfærd og respekt for naturen. Svend Brodersen giver blandt andet indblik i, hvordan samarbejde og partnerskaber kan medvirke til udvikling og vækst.

v/Svend Brodersen, direktør og ejer af Gram Slot

Kl. 13.00 
Tak for denne gang
v/Kim Valentin, formand for LOF's landsorganisation 

13.15     
Frokost