Praktisk information

Praktisk information

Idétræf finder sted på Hotel Svendborg fra lørdag den 1. februar kl. 13.30 til søndag den13. februar kl. 13.30. Alle LOF'ere er velkomne.

Hotel
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
http://www.hotel-svendborg.dk/

Priser
Enkeltværelse - normalpris: 2.750 kr. - LOF-pris: 1.890 kr.
Dobbeltværelse pr. person - normalpris: 2.550 kr. - LOF-pris: 1.790 kr.

Prisen omfatter konferencedeltagelse, middag inkl. ét glas vin, kaffe/te, overnatning, morgenmad, frokost inkl. én øl/vand samt frugt.

Uden overnatning m. spisning lørdag........................ 1.415 kr.
Uden overnatning u. spisning lørdag.........................1.215 kr.

Ønsker til særlig kost (f.eks. allergier og lign.) bedes oplyst ved tilmelding.

Rejseregler
Der udbetales rejsegodtgørelse i forbindelse med deltagelse på Idétræf. Der udbetales rejsegodtgørelse for brug af kollektiv transport svarende til 2. kl. samt kørsel i bil.

Beløb under 50,00 kr. udbetales ikke. Der ydes ikke rejsegodtgørelse til taxa og fly.

Senest 14 dage efter arrangementet skal rejsegodtgørelsesblanket og originalbilag være LOF's sekretariatet i hænde. Rejsegodtgørelsesblanketter, der ikke er sekretariatet rettidigt i hænde udbetales ikke. Ifølge reglerne i ligningsloven om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, er det en forudsætning, at LOF sekretariatet modtager fysiske eller scannet originalbilag (billetter) før rejsegodtgørelsen kan udbetales.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist senest den 13. januar 2020.
Tilmeld dig Idétræf ved at klikke her

Senest 10 dage før Idétræf tilsendes bekræftelsesbrev

Parkering
Det er muligt at parkere på hotellets område. Indkørsel ved Kedelsmedestrædet. Der er 80 pladser til rådighed. Derudover kan der parkeres i umiddelbar nærhed af hotellet Se hvor via dette link Parkering Hotel Svendborg

Valgfrie undervisningsmoduler
Søndag formiddag udbyder vi valgfrie undervisningsmoduler. Du kan deltage i to moduler - et i hver runde - med mindre du vælger modulet "Klodens dilemma," som kører over begge runder. 
Se en liste over alle moduler her

Ved tilmelding skal du angive, hvilke to moduler, du ønsker at deltage i. 
Tilmeld dig Idétræf ved at klikke her