Om Idétræf -

Idétræf er LOF's interne konference for udvikling og inspirationsudveksling. Vi glæder os til at se dig!

Hvad er Idétræf?
Idétræf er LOF's årlige interne konference. Fokus for konferencen udvikling af LOF og udveksling af inspiration afdelingerne imellem. Konferencen strækker sig over 24 timer fra lørdag til søndag. Formålet med Idétræf er at give LOF's afdelinger inspiration til arbejdet med at udvikle nye aktiviteter, få flere deltagere og med at udvikle sig som organisation.
Idétræf er tilrettelagt af LOF's landsorganisation.  

Hvem er Idétræf for?
Idétræf er for alle skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og undervisere i LOF. Jo flere, der er til at arbejde videre med erfaringerne, når I kommer hjem fra Idétræf, jo bedre. Vi anbefaler derfor, at I kommer flere jeres afdeling. 

Hvad sker der på Idétræf?
På Idétræf får vi inspiration og ny viden fra eksterne og interne oplægsholdere. Programmet er sammensat af flere oplæg i plenum, workshops i mindre grupper og undervisning i valgfrie moduler.  I 2020 er temaet for konferencen: Bæredygtighed og FN's Verdensmål i folkeoplysningen.
 
Det sociale samvær og den uformelle udveksling af idéer er en stor del af oplevelsen på Idétræf. Derfor inviterer vi til aftenfest lørdag aften ligesom vi afslutter med en fælles frokost søndag. 

Se hele programmet til Idétræf her 

Hvad skal jeg overveje?
Inden du tilmelder dig, skal du overveje, hvilke af de valgfrie moduler, du ønsker at deltage i. Det er også en god Idé at overveje, hvad du ellers vil have ud af Idétræf, eller hvad du vil bidrage med. På Idétræf får du mulighed for at sparre med repræsentanter fra stort set alle LOF's afdelinger og med alle sekretariatets konsulenter. 

Tilmeld dig Idétræf her