Tilmelding og praktisk information

Idétræf holdes på Hotel Svendborg.

Hotel

Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

 

Priser (skal fastsættes af Dorthe)

Enkeltværelse - normalpris: 2.750 kr. - LOF-pris: 1.890 kr.

Dobbeltværelse pr. person - normalpris: 2.550 kr. - LOF-pris: 1.790 kr.

Prisen omfatter konferencedeltagelse, middag inkl. ét glas vin? Tal med Dorte om vi til maden eller ej, kaffe/te, overnatning, morgenmad, frokost inkl. én øl/vand samt frugt.

 

Uden overnatning m. spisning lørdag........................ 1.415 kr.

Uden overnatning u. spisning lørdag.........................1.215 kr.

 

Ønsker til særlig kost (f.eks. allergier og lign.) bedes oplyst ved tilmelding.

Rejseregler

Der udbetales rejsegodtgørelse i forbindelse med deltagelse på Idetræf. Der udbetales rejsegodtgørelse for brug af kollektiv transport svarende til 2. kl. samt kørsel i bil.

Beløb under 50,00 kr. udbetales ikke. Der ydes ikke rejsegodtgørelse til taxa og fly.

Senest 14 dage efter arrangementet skal rejsegodtgørelsesblanket og originalbilag være LOF sekretariatet i hænde. Rejsegodtgørelsesblanketter, der ikke er sekretariatet rettidigt i hænde udbetales ikke. Ifølge reglerne i ligningsloven om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, er det en forudsætning, at LOF sekretariatet modtager fysiske eller scannet originalbilag (billetter) før rejsegodtgørelsen kan udbetales.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist senest mandag den ?. januar ?.

Tilmeld dig her (indsæt link)

Senest 10 dage før Idétræf tilsendes bekræftelsesbrev

Parkering

Det er muligt at parkere på hotellets område, indkørsel Kedelsmedestrædet. Der er op til 80 pladser til rådighed. Derudover kan der parkeres i umiddelbar nærhed af hotellet

Vi opfordrer til samkørsel, da parkering på hotellets arealer er begrænset. Parkering på offentlige arealer i umiddelbar nærhed af hotellet er betalingsparkering og for egen regning i tidsrummet fredag kl. 09:00 - 18:00; lørdag fra 08:00 – 14:00. Pris pr. time er 18,00 kr.

For yderligere information om parkering i Svendborg. Klik på de enkelte parkeringsmuligheder for mere information

Moduler (Få fordelingen af Dorthe)

To runder med moduler afvikles søndag kl. 10.00 og kl. 11.00.

Så husk at vælge moduler på tilmeldingen – både 1. prioritet og 2. prioritet.