Bestyrelsen

Formand

Nanna Bjerrum

Næstformand

Poul Vestergaard

Kasserer

Ingrid Boe Jensen

Kursistrepræsentant

Hanne Nielsen

Lærerrepræsentant

Pia Lago

Bestyrelsesmedlem

Mikael Holbæk Bertelsen

Bestyrelsesmedlem

Hanne Klausen

Sekretær

Ulla Raundahl