Retningslinier m.h.t. Corona

Retningslinier m.h.t. Corona

Lad os sammen passe bedst muligt på hinanden og mindske smitterisikoen.

Vores retningslinjer mht. coronavirus

Opdateret den 5. april 2021

Vi glæder os til at åbne igen – men må vente lidt endnu

Størstedelen af vores aktiviteter er sat i bero, og vi åbner igen så snart det er muligt. Lukningen sker som følge af regeringens udmelding om at foreningslivet midlertidigt skal holde lukket for at mindske spredningen af coronavirus.

Folketingets partier har præsenteret en længe ventet rammeaftale for genåbningen, og vi har nu en bedre idé om, hvornår vi som aftenskole kan forvente at afholde aktiviteter igen. Vi mangler dog svar på en række centrale spørgsmål, før vi kan udmelde en præcis dato for vores genåbning, b.l.a. hvilke restriktioner vi skal leve op til i undervisningen.

Derfor er vores aktiviteter – med få undtagelser – fortsat nedlukkede og genåbner tidligst i perioden 21. april til 21. maj, afhængig af aktivitetens type.

Du skal ikke møde op til undervisning eller andre aktiviteter inden den 21. april, medmindre du får en anden specifik besked og senest en uge før opstart.

Kontoret er lukket for fysisk fremmøde, men vi kan kontaktes på telefon og mail.

 

Aflyste mødegange vil blive refunderet.

Alle deltagere får en mail når vi kan starte op igen

 

 

Husk mundbind eller visir

Fra og med den 29. oktober skal du bære mundbind, når du deltager i en indendørs aktivitet hos LOF Holbæk_lejre, dvs. når du går til og fra undervisningen og bevæger dig rundt. Du er velkommen til at tage mundbindet af, når du sidder ned.

På bevægelseshold skal man ikke have mundbind på under aktiviteten.

De eksisterende retningsregler m.h.t. afstand osv. Skal selvfølgelig stadig overholdes.

Hvis du oplever symptomer på sygdom, vil vi bede dig om ikke at deltage i undervisning. Er du i tvivl, om du er syg, råder vi dig til at blive hjemme.

Vi gør hvad vi kan for at tilrettelægge vores kurser, foredrag, rundvisninger og ture, så du kan føle dig tryg ved at deltage.

Ingen ved, hvordan situationen omkring coronavirus udvikler sig, men vi har en forhåbning om, at det bliver muligt at afholde vores aktiviteter, som vi plejer – med nogle få ekstra forholdsregler naturligvis. Hvis situationen ændrer sig informerer vi alle deltagere

 

Er det sikkert for dig at gå på aftenskole?

Ja - myndighederne har vurderet, at det er sikkert at afholde aftenskoleundervisning igen.

Herunder kan du læse mere om, hvad du kan forvente, når du går til aftenskoleundervisning hos LOF Holbæk-Lejre i efteråret. Vi opfordrer til, at du også selv holder dig opdateret om de aktuelle retningslinjer, viser hensyn og tænker på dig selv og dem omkring dig.


Offentlige undervisningslokaler
En stor del af vores undervisning foregår i offentlige lokaler, fx svømmehaller, folkeskoler, biblioteker, kulturhuse osv. Vi er i løbende dialog med kommunerne omkring deres tiltag på undervisningsstederne. Vi har planlagt efterårets kurser med udgangspunkt i, at vi kan afholde undervisning som vi plejer. Det betyder dog, at vi kan blive nødt til at justere antallet af deltagere på holdene, eller helt aflyse, når vi kender de endelige retningslinjer for hvert undervisningssted. Hvis der sker ændringer i forbindelse med din undervisning, vil du blive kontaktet direkte.

Medbring også gerne egen håndsprit, da vi ikke kan garantere, at der altid er håndsprit til rådighed i de offentlige lokaler.

Egne undervisningslokaler
Vi har heldigvis også egne undervisningslokaler. Her har vi i højere grad mulighed for at bestemme rammerne for undervisningen. I egne undervisningslokaler sørger vi bl.a. for synlig information om anbefalingerne vedrørende afstand og god håndhygiejne, så alle husker at tage de rette hensyn.


I LOF Holbæk-Lejres egne lokaler gælder følgende retningslinjer:

God hygiejne
Der vil være håndsprit tilgængeligt i hvert undervisningslokale.  Der er også god mulighed for håndvask med flydende sæbe og papirhåndklæder.

I vores egne lokaler vil der desuden være antibakterielle servietter til desinfektion af overflader og udstyr, så du kan desinficere remedier før brug.

Afstand
Vi har nedsat deltagerantallet på de hold, hvor det er nødvendigt, for at leve op til anbefalingerne vedrørende afstand.

Mundbind/ visir
Du skal bære mundbind eller visir til og fra undervisningslokale, men ikke når du sidder ned eller er i gang med en aktivitet.

Minimal kontakt
Vi bestræber os på at minimere kontakten i vores lokaler. Medbring desuden dit eget udstyr, når du kan – fx yogamåtte, pensler, sakse osv. Og mød gerne op omklædt til undervisningen i det omfang, det er muligt.

Af praktiske årsager vil der ikke blive afsprittet remedier efter hvert hold, så vask eller sprit hænder inden og efter undervisningen!

Tak fordi du viser hensyn
Alle vores undervisere er klædt på til at undervise med disse ekstra forholdsregler. Tak fordi du også hjælper os med at få undervisningen til at glide lidt nemmere.

Når du deltager i vores aktiviteter, opfordrer vi dig til at passe på dig selv og andre ved at tage hensyn og udvise fornuftig adfærd.

  • Hold god afstand til andre i det omfang, det er muligt.
  • Vask dine hænder før, under og efter undervisningen eller brug håndsprit – medbring gerne selv håndsprit.
  • Host eller nys altid i ærmet.
  • Undgå fysisk kontakt som håndtryk og kram.
  • Bed andre om at tage hensyn til dig.
  • Mød op omklædt op til undervisningen
  • Medbring gerne eget udstyr i det omfang, det er muligt.
  • Brug mundbind korrekt

Vi opfordrer til, at du tager hensyn til dine medkursister og undervisere, hvis du har været ude at rejse til områder, der frarådes af myndighederne. Vi anbefaler, at du venter med at møde op til undervisning indtil 2 uger efter hjemkomst.

Vi beder dig også om at følge sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer hvis du har sygdom symptomer. Er du i tvivl, om du er syg, råder vi dig til at blive hjemme. Hvis en person i dit hjem er konstateret smittet med coronavirus, beder vi dig også om at blive hjemme.

Særligt for foredrag
Vi overholder forsamlingsforbuddet og afstandskravet ved vores foredrag og debatter og har derfor sat deltagerantallet ned.

Særligt for bevægelseshold
På bevægelseshold tilstræber vi at overholde afstandskravet.  Vi opfordrer til, at du på alle vores motionshold medbringer din egen trænings- og yogamåtte. Eller som minimum medbringer et tæppe/lagen. Du skal møde omklædt til undervisningen i det omfang, det er muligt ( Gælder ikke ved varmtvandstræning)

Særligt for musikundervisning og sang
På vores musik- og sammenspilshold opfordrer vi til, at du vasker hænder/afspritter dine hænder før og efter brug af instrumenter. Vi stiller også antibakterielle spritservietter til rådighed til desinfektion af udstyr – dog henstiller vi til at begrænse brugen af disse for at skåne instrumenterne mest muligt. Medbring gerne eget instrument/computer, hvor det er muligt.

Der kan gælde yderligere, specifikke retningslinjer for enkelte hold og fagområder. Når du tilmelder dig en aktivitet, vil du blive kontaktet direkte, hvis der er yderligere informationer om forholdsregler.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål vedrørende retningslinjerne, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere om COVID-19 og de seneste oplysninger fra myndighederne her: coronasmitte.dk