Helle Schultz

Helle har kniplet siden 2003. Hun har i 2013 afsluttet kniplelæreruddannelsen; Klassisk Knipling – Grundforløb, tilrettelagt i samarbejde mellem Dansk husflid og NETOP – netværk for oplysning – og afholdt på Horsens Uddannelsescenter. Ved spørgsmål til underviser: tlf. 40 86 79 87

Kontaktoplysninger