Deltagerindflydelse

Vi er DIN aftenskole

Der vælges årligt en kursist til at deltage i afdelingens bestyrelse. Valget foregår på et møde hos LOF Holbæk-Lejre. Valg finder sted årligt den første mandag i september.

Tilmelding til mødet skal ske senest 8 dage før  til post@lofholbaek.dk eller på tlf. 40 35 99 86

For at kunne stille op som kandidat til bestyrelsen, skal du have haft mindst 40 holdtimer og gået hos os i mindst 2 sæsoner.

 

Undervisningsmiljø

Deltagerne har mulighed for at stille med to undervisningsmiljørepræsentanter til skolens arbejdsmiljøgruppe, hvor de inddrages i de forhold, der har betydning for undervisningsmiljøet.

Valget foregår på et møde hos LOF Holbæk-Lejre. Valg finder sted årligt den første mandag i september.

Opstilling som kandidat til undervisningsmiljørepræsentant skal ske senest 14 dage før til post@lofholbaek.dk eller på tlf. 40 35 99 86

For at kunne stille op som kandidat, skal man have haft mindst 40 holdtimer og gået hos os i mindst 2 sæsoner.