Du kan desværre ikke tilmelde dig vores kurser lige nu, da alle aftenskolers bagvedliggende IT-system er ved at blive opdateret.
Du kan tilmelde dig igen mandag d. 2. oktober kl. 6.00.
Vi beklager ulejligheden!

Hvem er vi

Vi skaber rammer for kvalitetsfyldt debat og undervisning der gør dig både klogere og sundere i sjovt fællesskab med andre.

LOF Holbæk-Lejre udbyder aktiviteter under folkeoplysningsloven i Holbæk og Lejre kommuner.

Historisk kaldes vi en aftenskole, men vi har aktiviteter fra tidlig morgen til sen aften.

Hos os kan alle på tværs af alder, køn, etnisk herkomst og social status have det sjovt, blive klogere, lærer nyt, og ikke mindst bevæge sig fysisk som mentalt. Det vigtigste for os er nærværet i lokalområdet, at vi er lydhøre for kursisternes ønsker, og ikke mindst er i stand til at udfylde behovet for kvalitetsfyldt debat og undervisning i takt med tiden og med fokus på nye tendenser.

Vi er ikke bange for at provokere, udfordre eller tage en udfordring op, når det skal til for at rykke alle tættere på et oplyst demokratisk Danmark.

Vores udbud spænder meget bredt inden for mange forskellige områder. Lige fra spændende foredrag om aktuelle emner til kurser indenfor en lang række områder som sprog, madlavning, motion, kreative hold og meget andet.

Her bevæger du dig og bliver klogere af lyst og ikke af pligt. Det gør det så meget sjovere at gå i dybden med det, som du interesserer dig for i samvær med andre der deler din interesse.

Vi indgår som en aktiv og dynamisk skole i lokalområdet og samarbejder gerne med biblioteker, foreninger, lokalråd m.fl.

Vi kan også arrangere kurser for virksomheder og andre grupper, målrettet specifikke behov og ønsker.

Har du ideer eller forbedringsforslag er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Historien bag LOF

Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) blev stiftet i 1945 af Venstre, Venstres Ungdom og Venstres kvinder for at fremme et liberalt oplysningsarbejde på kulturelle, sociale, økonomiske og politiske områder.

Vores virke i dag er ikke influeret af politisk stillingtagen, men vi arbejder ud fra en overbevisning om:

Frisind - Vi anerkender alle menneskers ret til frit at tænke, tro og tale og til frit at vælge sin livsform.
Fællesskab - De stærkeste fællesskaber er de fællesskaber, hvor mennesker frivilligt er gået sammen for at løse en opgave eller dyrke en interesse.
Sundhed – Alle skal have viden og muligheder for at træffe de rigtige valg for et langt og sundt liv
Inddragelse - Alle skal kunne overskue og forstå konsekvenserne af de beslutninger, der bliver truffet. Der skal være tilstrækkelig tid til og mulighed for oplysning og debat for vigtige beslutninger der påvirker vores hverdag.
Vækst – Vi skaber vækst gennem uddannelse og privat/offentligt samarbejde. Det sker gennem et varieret udbud af familie-, kultur- og fritidsaktiviteter i lokalsamfundene.
Rødder – Kendskabet til vores historiske og folkelige rødder er afgørende for vores danske kultur.

I LOF’s første årsberetning fra 1945 står der, at oplysningsarbejdet sker

'under hyggelige, tvangfri Former, saaledes at man på denne Maade forener det fornøjelige og selskabelige med det interessante og belærende.'  

Det går vi stadig 100% ind for!

 

Vores Vision

Vi vil være en aktiv del af Holbæk og Lejre borgernes hverdag for at give kvalitetsfyldt fritid, kultur og bedre folkesundhed, men også give mulighed for at udvikle realkompetencer. Vi vil medvirke til at skabe debat om aktuelle temaer som har indflydelse på borgernes hverdag, og give alle mulighed for at kunne være aktive i deres lokalsamfund. Vi skal være med til at nedbryde barrierer mellem mennesker, sociale og kulturelle, men også alder og køn.

Vi vil være den naturlige samarbejdspartner for offentlige instanser, andre foreninger og erhvervslivet når der skal iværksættes nye tiltag der indeholder undervisning, debat og almen oplysning.

Vi er kendt for høj kvalitet, dygtige undervisere, rimelige priser samt en uformel, venlig professionel administration.

Vi giver lokalsamfundet en værditilvækst, og er med til at udvikle samhørighed, kultur og et lokalt tilhørsforhold til den kommune man bor i.