Årsmøde 2. juli

Årsmøde 2. juli

LOF HOLBÆK-LEJRE ÅRSMØDE

Sted: LOF Holbæk-Lejre, Østerled 28A, 2. sal, 4300 Holbæk
Tid: Torsdag 2. juli  2020 kl. 19:00  

Dagsorden iflg. vedtægter

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden
skriftligt i hænde senest 7 dage før.
Formand Karin Dahl, Arnakkegårds Alle 28, 4390
Vipperød.


Medlemmer af Venstre & Venstre Ungdom bosiddende i Holbæk og Lejre kommune indkaldes til
årsmødet

Pga. Coronasituationen er tilmelding nødvendig til post@lofholbaek.dk senest d. 26. juni  kl. 14