Vanebryderne

Vi kender alle de 10 kostråd. Vi ved at vi burde bevæge os 1 time om dagen - hver dag. Men hvordan kommer vi fra tanke til handling.?

VANEBRYDERNE kan blive et nyt tilbud til dig i Ikast, som er nysgerrig på vanens magt og som gerne vil støttes i en varig livsstilsomlægning.
Du har her muligheden for at arbejde med dig selv, dine egne mål og udfordringer og derudfra finde ud af hvordan du får omlagt de dårlige vaner til nogle der er bedre, samt realistiske for dig!

Vanebryderforløbet består af 9 mødegange á ca. 3 lektioner fordelt på ca. 3-4 måneder med motiverende vanebrydeøvelser med fokus på netop dine ønsker til vaneændring. 
Kontakt skolelederen for at blive skrevet op og høre mere om opstart på tlf. 61709716

Forløbet indeholder også introduktion til forskellige motionsaktiviteter og madværksteder, så vi i fællesskabet bliver inspireret til at spise mere groft og grønt.

I forløbet er indlagt refleksionsuger, som skaber rum til at arbejde med din livsstilsomlægning. Men også hvor vi opbygger et netværk, hvor vi kan støtte hinanden i at skabe nye vaner, som vi holder ved - også efter forløbet.

Nedenfor er de første to mødegange givet som eksempler på hvordan vi kommer til at arbejde.
Der vil dog være luft i de planlagte mødegang efterfølgende til at inddrage relevante ønsker som f.eks. en motionsform, mad eller oplægsholder, som gruppen finder interessant.
Dette skyldes at vi ønsker at du, som deltager, er en aktiv medspiller i at vi får lavet det bedste og mest relevante forløb for lige netop dig.

Eksempel på indhold:
1. mødegang:

Introduktion til kurset Vanebryderne

Forventningsafstemning

Intro til Vanebrydertrappen og SMART mål

Motion: Træningselastik introduceres

Mad: Madpakke

2. Mødegang

Motivation – Mål og motiver drøftes.
Undervisningsfilm med Anne Hjernøe vises og anbefalingerne drøftes i mindre grupper.

Motion: Cirkeltræning m. elastikøvelser – gerne kombineret med en gåtur i det fri

Madværksted: Det sunde smørrebrød


Herefter får vi besøg af en diætist.
Og så åbner vi op for at prøve flere forskellige bevægeformer som f.eks. Pilates el yoga. Ballroom Fitness, Fysioflow, gåture - hvis der er andet der er stemning for på holdet, kan det også tænkes ind.