Bestyrelsen

Bestyrelsen

Disse gode menensker udgør LOF Lolland Falsters bestyrelse.

Formand: Mogens Rasmussen, 25231112, m.juul.r@gmail.com

Næstformand: Lene Bjørn, 30556515, lenbjo@live.dk

Referent: Tine Holst, 20840854, tineholst10@gmail.com

Lærerrepræsentant: Bitten Benediktson, 29470708, benediktson44@gmail.com

Bestyrelsesmedlem/konsulent: Niels Bjerregaard, 20491040, nielsbjerregaard@get2net.dk

Bestyrelsesmedlem: Ann-Marie Larsen, 40725389, annmarielarsen67@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Jette Brædder, 54447069, jettebraedder@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Hans Peter Palle, 21766230, hanspeterpalle@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Anni Skaaning, 22986782, a-n.skaaning@mail.tele.dk

Suppleant: : Anne Madsen, 29670928, annemadsen4990@gmail.com

Skoleleder: Flemming von Würden Petersen 21404358, flemmingvonwurden@gmail.com

Skoleleder: Inger Helene Berg 30534595, ihb@live.dk

 

 

Formand

Formand