Henrik Bjørn

??? – Eventyrer, antropolog, kender af Kina samt Øst- og Sydøstasien, rejseleder og foredragsholder. Henrik har siden 1983 været i Kina 140 gange og har opholdt sig 22 år i Asien, heraf 14 år i Kina og seks år i Thailand. Har over fire årtier besøgt samtlige kinesiske provinser, taler kinesisk og er kinesisk gift. Henrik er mag.art i antropologi med fokus på Kina og exam.art i Østasien Områdestudium. Har særligt godt kendskab til Kina, Taiwan, Hongkong, Vietnam og Thailand. I 2019 blev Henrik optaget som medlem af Eventyrernes Klub.

Kontaktoplysninger