Regler om persondata

Vedrørende Persondataforordningen                          

 

 

Som kursist i LOF Frederikssund har du krav på, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med Persondataforordningen.

 

De personoplysninger du typisk giver til os i forbindelse med tilmelding til et kursus er:

  • Navn
  • Adresse
  • Mailadresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato eller CPR-nummer (som vi kun skal bruge såfremt du IKKE er bosat i Frederikssund Kommune)
  • Handikaperklæring ved deltagelse på hold med hensyntagende specialundervisning

 

Dine personoplysninger behandles og opbevares alene i forhold til din deltagelse på de kurser, du er tilmeldt, samt i forbindelse med vores opfyldelse af reglerne i Bogføringsloven. Endvidere anvendes visse af oplysningerne i forbindelse med mellemkommunal afregning af det offentlige tilskud efter Folkeoplysningsloven.

 

Dine personoplysninger behandles og opbevares i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

 

Det betyder blandt andet:

  • Persondata på papir opbevares i aflåste skabe.
  • Digitale persondata opbevares på drev, der er beskyttet af password og forsynet med antivirusprogram.
  • Vi deler ikke dine personoplysninger med andre end læreren på dit kursus, medmindre dette er krævet af lovgivningen eller kommunale regler
  • Vi makulerer dine personoplysninger, når der ikke længere er behov for dem for at opfylde de ovennævnte forhold.

 

I henhold til Persondataforordningen har du ret til indsigt i de personoplysninger vi opbevarer om dig.

Ønsker du at benytte dig af denne ret, skal du henvende dig til skolelederen på telefon

52 38 08 88 eller e-mail frederikssund@lof.dk