Dagsorden Årsmøde LOF Frederikssund

Årsmødet afholdes den 23/2-23 på Færgelunden.

Årsmøde i LOF Frederikssund 23. februar 2023 kl. 18:00-18:45

Sted: Færgelunden, Skovnæsvej 2, Jægerspris

Tilmelding til formanden på skibbyjette@gmail.com

 

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Beretninger
    1. Formandens beretning
    2. Skolelederens beretning
  4. Godkendelse af revideret årsregnskab
  5. Indkomne forslag

Valg af:

a. 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år), samt suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år(3) og halvdelen i ulige år(2).

Gudrun Jensen er på valg og ønsker genvalg. Neslihan Güzel har trukket sig, og genopstiller ikke.

Suppleanterne vælges for 1 år af gangen.

b. Statsautoriseret/Registreret revisionsfirma

  1. Eventuelt

Forslag skal være formand Jette Christensen, Grønnevej 20, 4050 Skibby, mail: skibbyjette@gmail.com, i hænde senest 7 dage før årsmødet.