Dagsorden Årsmøde LOF Frederikssund

Årsmødet afholdes den 3/3-22 på Færgelunden.

Årsmøde i LOF Frederikssund 3. marts 2022 kl. 17:45-18:45

Sted: Færgelunden, Skovnæsvej 2, Jægerspris

Tilmelding til formanden på skibbyjette@gmail.com

 

 

Dagsorden

 

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretninger
  1. Formandens beretning
  2. Skolelederens beretning
 4. Godkendelse af revideret årsregnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af:

1. 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år), samt suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år og halvdelen i ulige år. Jette Christensen og Anne Andersen er på valg og ønsker begge genvalg. Tom Lysgaard trækker sig. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Dorette Jørgensen ønsker genopstilling som suppleant.

2. Statsautoriseret/Registreret revisionsfirma

 1. Eventuelt

Forslag skal være formand Jette Christensen, Grønnevej 20, 4050 Skibby, mail: skibbyjette@gmail.com i hænde senest 7 dage før årsmødet.