Dagsorden Årsmøde LOF Frederikssund

Årsmødet afholdes online den 15/4-21.

Online Årsmøde i LOF Frederikssund 15. april 2021 kl. 19:00-20:00

Tilmelding til formanden på skibbyjette@gmail.com

 

 

Dagsorden

 

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Beretninger
  1. Formandens beretning
  2. Skolelederens beretning
 4. Godkendelse af revideret årsregnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) samt 1 suppleant. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år og halvdelen i ulige år.

Gudrun Jensen og Tom Lysgaard er på valg og ønsker genvalg. Charlotte Drue er på valg og ønsker ikke genvalg.

Neslihan Güzel har meddelt at hun ønsker at stille op til bestyrelsen.

Suppleanterne vælges for 1 år af gangen. Anne Andersen og Dorette Jørgensen ønsker genopstilling som suppleant.

 1. Statsautoriseret/Registreret revisionsfirma
 1. Eventuelt

 

 

Forslag skal være formand Jette Christensen, Grønnevej 20, 4050 Skibby, mail: skibbyjette@gmail.com, i hænde senest 7 dage før årsmødet.