Ministerrådet - LOF

LOF

Viden i bevægelse

Ministerrådet

Europa-Parlamentet og Ministerrådet er de lovgivende instituttioner i EU. Rådet består faktisk af 10 forskellige råd, der besæftiger sig med følgende områder:

  • Almindelige anliggender
  • Eksterne forbindelser og udenrigsanliggender
  • Økonomi og finans
  • Landbrug og fiskeri
  • Transport, telekommunikation og energi
  • Retlige og indre anliggender
  • Miljø
  • Konkurrenceevne
  • Beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrug
  • Uddannelse, ungdom og kultur

Rådene er sammensat af de relevante ministre fra medlemslandene. Når rådet for udenrigsanliggender mødes, er det således ikke alle ministre, der mødes, men alle EU's udenrigsministre.

Formandsskab
Medlemslandene skiftes til at have formandsskabet for Rådet for den Europæiske Union. Systemet er indført for at give alle landene indflydelse på EU's dagsorden.

Formandsskabet for Ministerrådet går på skift mellem medlemslandene.