Købsbetingelser

Tilmelding
Tilmeldingen er først endelig, når du har modtaget en tilmeldingsbekræftelse.

Materialeudgifter
Medmindre andet er anført, skal kursusmaterialer betales særskilt af deltagerne.

Framelding
Framelding med tilbagebetaling af kursusgebyr kan ske uanset årsag indtil 2 uger før kursusstart. Herefter er tilmeldingen bindende.
Ved ture og udflugter skal afmelding ske inden sidste frist for tilmelding for det enkelte arrangement. Herefter er tilmeldingen bindende.
Tilbagebetaling kan ikke ske i tilfælde af ophør i løbet af kursusperioden.

Aflysning
Hvis holdet, foredraget eller arrangementet ikke oprettes, får du besked på mail og deltagergebyret tilbagebetales. Har du tilmeldt dig via hjemmesiden, får du automatisk det indbetalte kursusgebyr sat ind på det betalingskort, som blev brugt ved tilmelding. Har du betalt på anden måde, er det dit eget ansvar at kontakte os med registrerings- og kontonummer, så vi kan tilbagebetale beløbet til dig.
Hvis vi bliver nødt til at aflyse en mødegang, sender vi en sms eller mail til dig så hurtigt som muligt. Som kompensation for aflyste mødegange pga ovenstående tilbydes erstatningsgange.
Det er dit ansvar, at vi har dine opdaterede kontaktoplysninger. Det vil i tilfælde af aflysning spare dig for ærgrelsen ved at gå forgæves.

Følgende berettiger ikke til delvis eller hel tilbagebetaling

  • Ændring af undervisningssted
  • Ændring af underviser
  • Aflysning pga. undervisers sygdom (der vil blive tilbudt en erstatningsgang)
  • Lokaleaflysning (der vil blive tilbudt en erstatningsgang)

I tilfælde af ekstraordinære hændelser, udbrud af en epidemi/pandemi eller lignende, som påvirker afholdelsen af undervisningsaktiviteter, vil vi så vidt muligt forsøge at gennemføre undervisning på alternative og/eller supplerende måder.
Det kan derfor forekomme, at undervisningen vil fortsætte som onlineundervisning, med holdopdeling eller under lignende alternative former.
I tilfælde af at undervisningen udsættes eller sættes i bero, vil den undervisning, du måtte mangle i den pågældende periode, så vidt muligt blive tillagt i sidste ende af dit undervisningsforløb.

Ved ekstraordinære hændelser, som berører afholdelsen af et foredrag eller et arrangement, gør vi vores yderste for at finde en ny dato for afholdelsen, hvor din billet vil være gældende.

Den købte billet til et konkret arrangement hos LOF Djursland, kan som udgangspunkt ikke refunderes eller byttes til et andet arrangement.

Øvrige betingelser ved køb
Køb af kurser, foredrag og arrangementer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, jvfr. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2.