Ferier i LOF

Ferier i LOF

Vi følger som udgangpunkt skolernes ferier

Vi holder vinterferie i uge 7