Foredrag og debatter

Foredrag og debatter

LOF lægger vægt på at skabe et rum, hvor mennesker kan møde og diskuttere samfundets problemer. Derfor arrangerer vi debatter og foredrag om aktuelle emner. Vi mener, det er vigtigt


Alle LOF's aktiviteter har det mål at give deltagerne ny viden og nye kundskaber så de kan tage ansvar for deres egen tilværelse og deltage aktivt i samfundet. Hos os bliver du klogere på dig selv og på verden omkring os.

 I LOF mødes mennesker fra alle grupper af samfundet til dialog om aktuelle emner og om hverdagen. LOF bidrager dermed til samfundets sammenhængskraft og til den enkeltes udvikling og dannelse. 

Vi oplyser om rettigheder og pligter og inviterer folk til at deltage i debatter om aktuelle emner. På denne måde bidrager LOF til at styrke grundlaget for et demokratisk samfund.